Millores per a la detecció de pacients amb asma i malaltia pulmonar obstructiva

Diverses investigacions dutes a terme a l’IBEC i publicades a PlosOne ofereixen un pas cap a un millor diagnòstic en pacients amb asma i malalties pulmonars obstructives.

El nou enfocament integrat per a l’anàlisi del so respiratori adventici continu (CAS, de l’anglès continuous adventitious respiratory sound), desenvolupat pel grup de Recerca i Interpretació de Senyals Biomèdics de Raimon Jané, en col·laboració amb l’Institut de Recerca Hospital Germans Trias i Pujol (IGTP), facilita la detecció dels casos positius en la pràctica clínica.

Read more…

Dissenyen hidrogels biocompatibles mitjançant impressió 3D

Els investigadors de l’IBEC han creat un sistema de tinta i matrius per a aplicacions en medicina regenerativa, establint noves bases per la bioimpressió 3D en el camp de la regeneració de teixits.

A causa del seu alt contingut en aigua, els hidrogels són biomaterials molt atractius per a la impressió 3D, com a “substitut” eficient de la matriu extracel·lular, sobre la qual es poden cultivar cèl·lules. No obstant això, encara que són relativament fàcils de produir – utilitzant un mètode denominat impressió per extrusió -, la seva estabilitat i integritat estructural poden afeblir-se quan estan en contacte amb fluids biològics o matrius extracel·lulars.

Read more…

Troben una nova diana terapèutica que podria frenar l’avanç del Parkinson

Investigadors de l’IBEC han identificat un possible mecanisme per frenar la progressió neurodegenerativa de la malaltia de Parkinson. 

La clau de l’estudi es troba a la proteïna priònica cel·lular (PrPc), una molècula especialitzada que es troba a la membrana de les neurones i que participa en moltes de les seves funcions, com el control del cicle cel·lular i la neurotransmissió.

Read more…

Les cèl·lules tumorals segresten cèl·lules sanes per promoure la metàstasi

En un estudi publicat avui a la revista Nature Cell Biology i impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, s’identifica la interacció entre dues proteïnes que permet que les cèl·lules canceroses utilitzin la força física de les cèl·lules sanes per escapar-se dels tumors i iniciar la metàstasi.

La metàstasi, responsable de la majoria de morts en pacients amb càncer, és el procés mitjançant el qual les cèl·lules canceroses se separen del tumor original i formen un tumor nou en altres òrgans o teixits del cos.

Read more…

Molècules regulades amb llum per alleujar símptomes del dolor crònic

Un nou estudi, en el qual estan involucrats investigadors de l’IBEC, IQAC/CSIC i CNRS a França, troba noves dianes terapèutiques per alleujar, mitjançant molècules regulades amb llum, símptomes i emocions negatives associats al dolor crònic, com l’ansietat i la por.

El dolor crònic és aquell que no respon a una causa puntual en el temps i es perllonga més enllà de sis mesos o, fins i tot, anys. De vegades és difícil determinar el seu origen, que pot ser tant fisiològic com a emocional,

Read more…

Nova tècnica basada en ADN per dipositar materials amb una resolució menor a 10 nanòmetres

adnorigamiEl treball, liderat pel CSIC i en el qual han participat investigadors de l’Institut de Bioingenieria de Catalunya (IBEC), ha estat publicat en la revista Advanced Materials, on proposa aquesta nova tècnica que serviria per a aplicacions microelectròniques i biomèdiques, incorporant molècules de forma ordenada “a la carta”.

Des de fa pocs anys s’investiga l’ús d’ADN com a base per obtenir nanodispositius, aprofitant el fet que els segments d’ADN s’acoblen entre ells com a peces de ‘lego’.

Read more…

Rècord mundial pels nano-reactors que consumeixen combustibles segurs

samuelrecord Els nous nano-reactors de l’investigador principal de IBEC i professor investigador ICREA Samuel Sánchez han establert un nou rècord com el motor a reacció més petit mai dissenyat per l’home.

A més de fer servir un nou i segur mètode de propulsió, els motors tubulars nanomètrics són tres vegades més petits que els de l’última entrada al llibre Guinness dels Records – que també va ser establerta pel Samuel, en col·laboració amb el Leibniz Institute for Solid State and Materials Research de Dresden.

Read more…

Molècules que s’activen amb llum per controlar l’activitat dels receptors de glutamat

immunoliposomes

Investigadors de l’IBEC, IQAC-CSIC i CNRS han desenvolupat unes molècules que poden modular l’activitat dels receptors de glutamat en el sistema nerviós central, amb importants aplicacions en biomedicina.

Des de fa uns pocs anys es treballa en el desenvolupament dels anomenats fàrmacs o molècules ‘fotoconmutadors covalents’ o TCP (de l’anglès ‘targeted covalent photoswitches’). Són molècules l’estructura de la qual es pot canviar amb llum. Aquest canvi de forma fa que la molècula sigui reconeguda o no per un receptor biològic i que, per tant, s’acobli a ell com ho faria una clau a un pany.

Read more…

Drug-loaded nanovectors covered with antibodies represent an innovative approach to combat malaria

immunoliposomes

A study led by Xavier Fernández Busquets, director of the joint ISGlobal-IBEC Nanomalaria unit, describes an innovative approach to selectively eliminate red blood cells infected by Plasmodium falciparum, avoid their aggregation, and inhibit parasite growth.

The strategy, based on the use of nanovesicles coated with antibodies that target a parasite protein, and loaded with an antimalarial drug, represents a promising alternative in the treatment of severe malaria.

Read more…