La col·laboració amb els clínics condueix a un nou monitoratge no invasiva de l’EPOC

raimon febUna col·laboració entre el grup de Processament i Interpretació de Senyals Biomèdics de l’IBEC i dos hospitals locals ha donat lloc a un nou mètode no invasiu d’avaluar l’eficiència dels músculs respiratoris en pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC).

La disfunció muscular respiratòria és un problema comú en els pacients amb EPOC, majorment relacionats amb la hiperinflació pulmonar. L’escurçament del diafragma i els canvis perjudicials en la relació força-longitud del múscul causen una reducció de la capacitat dels músculs per generar pressió, col·locant-los en desavantatge mecànic.

Read more…

Fins ara, l’única manera d’avaluar la disfunció dels músculs respiratoris ha estat mesurant la relació entre la pressió transdiafragmàtica i l’activitat elèctrica del diafragma, la qual cosa implica mètodes invasius que no són còmodes per als pacients.

Publicat en la European Respiratory Journal, l’estudi realitzat pel grup de Raimon Jané i els seus col·laboradors a l’Hospital Germans Trias i Pujol i Hospital del Mar descriu com van utilitzar la mecanomiografia dels músculs respiratoris (MMG) – una forma no invasiva per mesurar les vibracions relacionades amb l’activació mecànica dels músculs utilitzant acceleròmetres col·locats en la pell – per avaluar la funció dels músculs respiratoris en deu pacients amb EPOC severa o molt severa.

Utilitzant la MMG, amb pacients que respiren normalment a través d’un filtre i un tub mentre portaven una pinça en el nas, els investigadors i els clínics van mostrar, per primera vegada, una comparació directa entre l’activació mecànica dels músculs inspiratoris, estimat a través de l’amplitud de la MMG, i l’esforç inspiratori en relació al volum corrent – el volum d’aire mogut dins o fora dels pulmons durant la respiració tranquil·la.

“Els nostres resultats indiquen que l’amplitud de la MMG dels pacients amb EPOC severa o molt severa està estretament relacionat amb l’esforç inspiratori, i que la MMG és major en pacients més greus, fins i tot durant la respiració tranquil·la, mostrant així una menor eficiència dels músculs respiratoris”, diu Raimon. “En altres paraules, com més gran sigui el grau d’obstrucció del flux d’aire, es requereix una major activació mecànica dels músculs inspiratoris.”

Els investigadors confien que la seva contribució pot ser una eina molt útil per avaluar la progressió de l’EPOC, i que podria proporcionar informació valuosa sobre l’efecte dels tractaments.

Leonardo Sarlabous, Abel Torres1, José A.Fiz, Joaquim Gea, Juana M. Martínez-Llorens and Raimon Jané (2015). Efficiency of mechanical activation of inspiratory muscles in COPD using sample entropy. Eur Respir J. 46(6):1808-11

 

 

 

Share...Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+