Staff member


Anna Diez Escudero

PhD Student
RA_Biomaterials, Implants i Engenyeria de Teixits
+34 934 010 711