Staff member


Mireia Hoyos Nogués

PhD Student
RA_Biomaterials, Implants i Engenyeria de Teixits