Recerca sostenible

 

 

L’IBEC té el compromís de promoure pràctiques més sostenibles en recerca i administració, per a contribuir, en el nostre treball diari, a combatre el canvi climàtic i la contaminació.


Seguint aquest compromís, i amb el suport de la Direcció de l’IBEC, a la fi de 2020 es va crear el Comitè de Sostenibilitat de l’IBEC, integrat per membres dels diferents perfils de l’Institut: Investigadors, Tècnics i Administració.

Els membres del comitè han estat treballant en la recopilació, anàlisi i suggeriment d’accions que tenen com a objectiu fer més sostenible el nostre Institut. Aquesta informació es recull en el Pla d’Acció per a la Sostenibilitat, aprovat pel Patronat el 29 de juny de 2021, un document de treball en evolució que serà revisat i millorat després de la seva implementació.