Segell TECNIO


L´IBEC es troba entre els sis centres catalans que han rebut el segell TECNIO d’aquest any. l’acreditació que identifica les entitats catalanes que desenvolupen i faciliten tecnologia a empreses.

La Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa, depenent del Departament d’Empresa i Coneixement–, ha acreditat a l´Institut de Bioneginyeria de Catalunya (IBEC) amb el segell TECNIO. Enguany, ACCIO ha acreditat sis centres R+D+i catalans amb aquest segell.

El segell TECNIO permet que pimes i empreses puguin trobar les entitats que ofereixen tecnologia diferencial amb l’objectiu és que el teixit productiu català pugui accedir a tecnologies innovadores que resolguin les necessitats tecnològiques, els productes i serveis per els seus projectes,. De la seva banda, per als centres tecnològics és una oportunitat per arribar a nous socis i proveïdors tecnològics i accedir a programes internacionals de R+D+i.