Estratègia de recursos humans per a investigadors


candc

El 16 d’Abril de 2015 l’IBEC va ser guardonat amb el premi “RH Excel·lència en la recerca” de la Comissió Europea.

El premi reflecteix el nostre compromís de millorar contínuament les nostres polítiques de recursos humans en consonància amb The European Charter of Researchers i The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.

En aquests dos documents, creats l’any 2005 per la Comissió Europea, es descriuen els drets i les responsabilitats tant dels investigadors com dels seus empleadors, i representen una contribució a la creació d’un mercat de treball transparent, atractiu i obert als investigadors de tot el món, a més de convertir la recerca en una carrera professional atractiva.

Al Juny del 2014 l’IBEC va començar a dissenyar una nova estratègia de recursos humans per als investigadors d’acord amb la Carta i el Codi.

L’IBEC està adherit a la Carta i al Codi des de l’any 2012. Dos anys després ja havia posat en marxa un bon nombre d’iniciatives, alineades amb la seva estratègia general, les quals reflectien aquesta decisió i s’adreçaven al foment de la millora contínua en l’àmbit dels recursos humans, a més de posar les bases per a la sol·licitud de l’acreditació HR Excellence in Research.

HRS4R en poques paraules

Estratègia de Recursos Humans per als Investigadors (HRS4R): Què en saps?


Mira aquest video per veure les principals accions que s’estan implementant a l’IBEC.

HRS4R i el Action Plan

El Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) i el Action Plan


El Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) i el Action Plan de l’IBEC han estat dissenyats amb la finalitat d’adoptar una sèrie de mesures que tots els agents clau han considerat importants per a la seva activitat i que han estat àmpliament acceptades a partir del procés d’anàlisi interna dut a terme.

L’anàlisi interna que es va efectuar el segon semestre del 2014 constava dels plantejaments i metodologies següents:
· anàlisi de la legislació;
· enquesta al personal de l’IBEC;
· establiment de quatre grups de debat encarregats d’estudiar els resultats de l’enquesta i de proposar mesures;
· obtenció de l’opinió dels responsables de grup i dels caps de departament, així com reunions periòdiques amb la Junta Directiva.

Amb l’anàlisi interna el que es pretenia era acarar les pràctiques de l’IBEC amb els principis establerts a la Carta i al Codi. Com a conseqüència, es va elaborar un Pla d’acció en el qual es recullen una sèrie de mesures amb accions concretes que estem convençuts que marcaran la diferència en el futur de l’IBEC. Aquest pla d’acció per a la posada en marxa de l’HRS4R ha estat presentat i publicat al nostre web el març del 2015.

El Pla d’acció de l’IBEC afecta totes les categories de personal i consisteix en 17 mesures d’abast diferent: des d’accions pràctiques i a curt termini fins a mesures importants de llarga durada que són significatives per al creixement de l’IBEC.

Totes les mesures incloses en el Pla d’acció de l’IBEC reforcen els objectius generals de la nostra Estratègia de recursos humans, centrats en la posada en marxa d’un programa de formació especialitzada distintiu que atregui el talent internacional i faciliti un entorn de qualitat per als nostres investigadors.

Com a part del procés d’aplicació de l’HRS4R, i d’acord amb els principis de la Carta i el Codi, l’IBEC es compromet a garantir una autoavaluació cada dos anys i una avaluació externa cada quatre anys, en col·laboració amb la Comissió Europea.

Comissió de Gènere i Diversitat

Una de les primeres mesures recollides al Pla d’acció de l’HRS4R és la creació d’una Comissió de Gènere i Diversitat. Formada per investigadors de totes les etapes professionals, s’ocuparà d’analitzar tot allò que tingui a veure amb la igualtat d’oportunitats i la diversitat. Aquesta comissió ha elaborat el primer Pla de gestió de la igualtat d’oportunitats i la diversitat de l’IBEC, el qual recull 17 mesures que s’han d’aplicar abans del final del 2016.

A partir de l’experiència adquirida amb el primer Pla, aquest 2017 el segon Pla ha vist la llum. Descarrega’t aquí el nou Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Diversitat 2017-2019.

Informe d'autoavaluació

Informe d’autoavaluació


El 31 de juliol de 2017, l’IBEC va publicar el seu informe d’autoavaluació i ho va enviar a la Comissió Europea per a la seva avaluació. Aquest informe conté informació sobre l’evolució del Pla d’Acció HRS4R i sobre l’estat de cada acció, així com les noves accions previstes per als anys següents.

Per crear l’informe d’autoavaluació, es va realitzar un projecte participatiu amb una enquesta interna, reunions amb el Comitè de Seguiment de la Carta i el Codi i grups de treball com el de la Llista de Verificació OTM-R (contractació oberta, transparent i basada en el mèrit) . Els resultats de l’enquesta interna poden trobar-se en l’informe d’autoavaluació, igual que un annex amb la Llista de Verificació OTM-R.