Staff member


Jordi Guillén Martí

Postdoctoral Researcher
RA_Biomaterials, Implants i Engenyeria de Teixits
+34 93 4054453