Officer Administratiu/-va dels serveis de Suport

Data límit: 17/06/2022
Ref: OA-CM

The Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC), requereix incorporar un/-a Officer Administratiu/-va per tal de donar suport a les Unitats de Recursos Humans i Transferència de Tecnologia i fer d’enllaç entre els diferents grups de recerca ubicats al Campus UPC Diagonal Besós i la central de l’IBEC ubicada al Parc Científic de Barcelona.
Estant ubicat/-da en un entorn universitari i internacional entre la central i les oficines al Campus UPC Diagonal-Besós, portarà a terme activitats multidisciplinàries de suport administratiu.

Read more…

Principals tasques i responsabilitats:

Assegurar el bon funcionament de les tasques administratives contribuint a la millora dels procediments administratius, el servei al client intern i les operacions del dia a dia, tot coordinant-se amb les Unitats d’Administració de Recursos Humans i de Transferència de Tecnologia ubicades a les Oficines Centrals de IBEC i donar suport al grups de recerca ubicats al Campus UPC Diagonal Besós. En concret:

 • HR Office Management donant suport en les següents tasques:
  • gestió de la bonificació de la formació i gestió administrativa dels cursos.
  • procés d’onboarding (preparar la documentació de benvinguda, suport en tràmits d’estrangeria, gestió de les altes a les BBDD, credencials i targetes d’accés) i offboarding.
  • justificacions econòmiques de projectes científics i en auditories.
  • suport administratiu en els processos de reclutament.
  • compatibilitats de segones activitats.
 • Coordinar-se amb els membres de la Unitat de Transferència de Tecnologia per tal de portar a terme:
  • Arxiu del contractes amb la industria.
  • Arxiu de les patents.
 • Oficina al Campus UPC Diagonal Besós:
  • Ser l’enllaç dels grups de recerca IBEC ubicats al Campus, donant resposta a les incidències, sol·licituds i requeriments que puguin sorgir, principalment en tots aquells processos que impliquin contactar a la UPC i al seu personal de Campus, així com també amb els proveïdors externs i/o subcontractats.
  • Coordinar la gestió administrativa: registre i arxiu de documentació interna.
  • Recepció de correu i paqueteria.
  • Mantenir la oficina en bones condicions, coordinant-se quan sigui necessari amb la empresa de neteja i de manteniment.

Requeriments:

 • Cicle Formatiu Superior en Administració.
 • Mínim 2 anys d’experiència prèvia en posició similar en entorn internacional.
 • Valorable: experiència prèvia en un departament de Recursos Humans
 • Competència professional d’anglès, català i castellà, tant verbal com escrit.
 • Competències: Capacitat comunicativa, proactivitat, organització, planificació i orientació al client intern.
 • Usuari avançat d’Outlook i Microsoft Office.

Requeriment addicional valorable:

 • Es valorarà positivament disposar de certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

S’ofereix:

 • Nombre de posicions: 1
 • Data inici: 01 de juliol de 2022
 • Condicions laborals:
  • Contractació indefinida, no fixa, a temps parcial de 9 a 13H.
  • Nivell salarial d’acord amb la titulació i experiència aportades.
  • Mesures per conciliar la vida laboral i familiar (permís de maternitat i paternitat, horari laboral flexible, teletreball, 23 dies hàbils de vacances remunerades, 9 dies de descans per a assumptes personals, entre d’altres).
  • Oportunitats de desenvolupament professional: l’IBEC disposa d’un catàleg de formació en habilitats tècniques i competències transversals
  • Entorn científic internacional de gran qualitat.

Com aplicar?

Fins al 17 de juny estará disponible l’aplicatiu online a la web de l’IBEC: https://careers.ibecbarcelona.eu/  

Només seran avaluades les aplicacions rebudes a través de l’aplicatiu online.

Reference: OA_CM

Per consultes relatives al procés de selecció pot contactar-nos a jobs@ibecbarcelona.eu

Principis del procés de selecció:

La nostra política de selecció està basada en l’estratègia OTM (mèrit, transparència i publicitat) de la Unió Europea, www.ibecbarcelona.eu/jobs/ , per tant, no hi ha restriccions de ciutadania ni de gènere. El nostre compromís als principis OTM-R també es poden trobar en altres polítiques com el nostre Pla d’Igualtat.

Compromís de l’IBEC per la igualtat d’oportunitats:

La nostra força i excel·lència com a institut internacional de recerca transdisciplinari es basen en la diversitat. Com que som una organització amb igualtat d’oportunitats, apostem per la diversitat i la inclusió, de manera que donem suport als empleats independentment del seu gènere, nacionalitat, religió, discapacitat, edat, identitat sexual o antecedents culturals i socioeconòmics.

Tenir un certificat de discapacitat igual o superior al 33% es valorarà positivament.