DONATE

Samuel Sánchez aconsegueix una subvenció “ERC Consolidator” per estudiar el comportament col·lectiu de nanorobots autopropulsats

Les cobejades subvencions ERC Consolidator s’atorguen a investigadors principals a la UE amb entre set i dotze anys d’experiència després del doctorat que hagin demostrat talent i potencial científic.

Amb una mitjana de finançament de 2 milions d’euros per projecte, atorgats pel programa de recerca i innovació Horizon 2020, els investigadors seleccionats podran consolidar els seus equips d’investigació. En aquesta convocatòria es van presentar 2.453 propostes, de les quals 301 han estat ara seleccionades per al seu finançament, amb un valor total de 600 milions d’euros.

Gràcies a la subvenció, que implica finançament durant cinc anys, Samuel Sánchez té com a objectiu l’estudi del comportament col·lectiu de nanorobots amb capacitat d’autopropulsió. Fins al moment, els nanobots artificials s’havien explorat a escala individual. L’estudi del seu comportament col·lectiu, aquell que sorgeix de les interaccions que es donen entre ells a través de camps químics i hidrodinàmics i de les interaccions intervingudes per l’ambient que els envolta, encara no s’ha estudiat en profunditat.

Sánchez explica que s’ha avançat molt en els últims anys, des del camí començat el 2012 quan van desenvolupar a Dresden, Alemanya, els primers nanomotors que es movien utilitzant combustibles tòxics. Més tard entre Stuttgart i IBEC a Barcelona els investigadors van aconseguir fer que el combustible dels nanomotors fos biocompatible. Segons Sánchez “Ara, aquest és un gran moment per estudiar com es comporten els eixams de nanomotors, el següent pas cap a utilitats en camps com la medicina.”

Estudiar com es propulsen, naveguen i es comuniquen les nanopartícules en medis biològics pot tenir un gran impacte en nanomedicina.

Samuel Sánchez, investigador principal a l’IBEC

Per a això, Samuel Sánchez i el seu equip desenvoluparan dins del projecte i-NANOSWARMS, eixams de nanobots autopropulsats mitjançant combustibles biocompatibles amb els quals pretén demostrar el seu comportament cooperatiu estudiant la comunicació entre ells, així com amb el seu entorn. A més, el projecte servirà per provar la possible aplicació d’aquests nanoeixams intel·ligents en biomedicina, amb la finalitat de millorar el subministrament de fàrmacs i el diagnòstic per imatge.

Pots llegir la notícia publicada a la web de l’ERC aquí