DONATE

Estratègia IBEC

Els Plans Estratègics de l’IBEC defineixen i estableixen mesures per afrontar els principals desafiaments estratègics de la institució basant-se en l’anàlisi de les seves fortaleses i debilitats.

S’elaboren dins de l’organització sobre la base d’una visió general clara del que els nostres agents interessats (científics, empreses, autoritats i la societat en general) necessiten i esperen. Són eines per al desenvolupament i la consolidació de l’IBEC com un centre de recerca de primer nivell.

L’objectiu essencial de l’IBEC és desenvolupar recerca d’excel·lència a les fronteres del coneixement, que a més contribueixi a millorar la qualitat de vida i la salut de les persones i que generi riquesa a la societat. Alhora, el model IBEC es basa en la interacció transformadora entre disciplines científiques i tecnologies aparentment independents per crear valor afegit i trobar solucions d’enginyeria d’avantguarda en salut i ciències de la vida. Gràcies als seus antecedents i les seves pròpies capacitats, l’institut té l’habilitat de generar una excel·lent recerca i, al mateix temps, de cooperar amb les autoritats i amb la indústria en el desenvolupament de nous sistemes de diagnòstic o tractament.

PS 2018-2021

El Pla Estratègic 2018-2021 no és inercial. És un nou i ambiciós repte en la trajectòria de l’IBEC. Una fita en el seu creixement i la seva projecció internacional.L’IBEC mostra una manera pròpia de fer ciència i en els propers anys té com a objectiu desplegar tot el seu potencial.

El Pla Estratègic 2018-2021 respon a un propòsit clar: ajudar a construir la medicina del segle XXI des de l’IBEC. La medicina del segle XXI permetrà garantir una vida saludable i promourà el benestar universal, aconseguint una major qualitat de vida per a les persones. Des de la seva capacitat científic-tecnològica, l’IBEC vol contribuir al desenvolupament d’aquesta medicina del segle XXI basada en la bioenginyeria capaç de dissenyar i analitzar sistemes biològics i desenvolupar noves tecnològiques biomèdiques.

El Pla Estratègic de l’IBEC per al període 2018-2021 es centra sintèticament en aquests quatre punts:

 • 01. The IBEC WAY
  Consolidar el model de fer ciència de l’IBEC. Un centre on la hibridació de coneixements i del treball conjunt de professionals de diverses disciplines dóna com a resultat ciència d’excel·lència. Els vectors per mantenir el model IBEC són:
  – Marca internacional.
  – Talent com a factor diferencial.
  – Capacitat d’anticipar l’evolució de la recerca científica.
  – Captació de fons (fundraising) per mantenir-se entre els centres capdavanters en bioenginyeria del món.
 • 02. TRANSLATION
  Incrementar la capacitat de valorització de l’IBEC i traslladar els resultats de la ciència als pacients i a la societat en general a través d’un model d’innovació obert i mitjançant la creació d’un consell de translació i innovació que afavoreixi un marc de relació amb empreses del sector biotech, medtech i farmacèutic.
 • 03. ECOSYSTEMS
  Internacionalitzar l’activitat de l’IBEC creant aliances i/o obrint seus en els ecosistemes de major rendiment en enginyeria i biomedicina del món per tenir accés directe als grans decisors institucionals i empresarials del sector.
 • 04. MANAGEMENT MODEL
  Impulsar el model de gestió propi de l’IBEC “researcher centric” que permeti assistir a l’investigador amb una carta de serveis que li permeti concentrar-se en la seva activitat científica i que es complementi amb una aposta per la gestió de l’agilitat, augmentant així el rendiment de l’IBEC en el seu conjunt.

PS 2014-2017

webnewcovers_plan

El Pla estratègic s’organitza a partir de tres àmbits: Objectius estratègics, Fins operatius i Accions, acompanyats dels seus respectius indicadors de gestió i resultats per tal de fer-ne el seguiment i garantir l’acompliment dels seus fins.

D’aquesta manera, es dóna compliment a la visió i la missió que el centre té establertes.

El Pla estratègic s’estructura en 4 objectius estratègics:

 • SG1. Consolidar la ciència d’alt nivell perquè l’IBEC reforci la seva posició internacional mitjançant la priorització de la seva activitat principal en tres àmbits d’aplicació: la Bioenginyeria per a teràpies regeneratives, la Bioenginyeria per a la medicina del futur i la Bioenginyeria per a l’envelliment actiu.
 • SG2. Desenvolupar tecnologia i aplicacions derivades per tal de potenciar la competitivitat de les empreses i millorar la qualitat dels serveis hospitalaris.
 • SG3. Dur a terme un programa de formació especialitzada distintiu que atregui el talent internacional.
 • SG4. Crear una cultura de l’excel·lència en gestió, autosuficiència i gestió per objectius.

Pla de comunicacions de l’IBEC


webnewcovers_commsplan

El Pla de comunicacions de l’IBEC constitueix una part important de l’Estratègia i el Pla d’acció de l’Institut per al període 2014-2017.

Aquest document proposa una nova estructura i estratègia comunicativa per a l’IBEC, basada en una declaració d’objectius inequívoca per a l’organització i una arquitectura comunicativa derivada. Així mateix, proposa una sèrie de tàctiques encaminades a l’acompliment de cinc objectius institucionals on poden incidir les comunicacions, i estableix un pla de dotació de recursos per al Departament de Comunicació centrat en el període 2014-2017.

Són diversos els motius que expliquen l’existència d’un pla de comunicació en una organització com l’IBEC:

 • Atreure l’atenció de governs nacionals, autoritats regionals i altres fonts de finançament públiques i privades cap a les necessitats i possibles beneficis de la (nostra) recerca.
 • Atreure l’interès de socis potencials.
 • Animar els estudiants i científics de més talent a formar part del nostre institut i les seves empreses.
 • Potenciar la nostra reputació i visibilitat a escala local, nacional i internacional.
 • Ajudar a trobar suport financer, llicenciataris o actors implementadors del sector industrial que aprofitin i explotin els nostres resultats.
 • Generar demanda del mercat per als productes o serveis desenvolupats.

Estratègia de RRHH per a investigadors

HR_01

L’Estratègia de recursos humans (HRS4R) s’insereix en l’estratègia de l’Institut que reforça la cultura de la millora contínua:

 • L’abril de 2015, l’IBEC va rebre el premi “HR Excellence in Research” de la Comissió Europea.
 • El juliol de 2017, l’IBEC va publicar el seu informe d’Autoavaluació i el seu Pla d’Acció, que van rebre un informe d’avaluació positiu del comitè d’avaluació de la Comissió Europea.
 • El juny de 2021, l’IBEC va publicar el seu pla d’acció millorat per al període entre 2021 i 2024. Actualment estem a l’espera de l’informe d’avaluació i de la visita del lloc del comitè d’avaluació de la CE del comitè extern, que realitzarà l’auditoria.

Visiteu la pàgina d’Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors per obtenir més informació.

Gestió de Igualtat d'Oportunitats i Diversitat

Equal Opportunities and Diversity Management Plan 2020 – 2023

One of the first measures of the HRS4R Action Plan was to set up a Gender and Diversity Committee comprising researchers at all career stages which is committed to analysing equal opportunities and diversity topics.

This committee produced the first IBEC Equal Opportunities and Diversity Management Plan to be implemented before the end of 2016. With the experience gained with the first Plan, as of 2017 the second Plan was created .

In July 2020, IBEC´s 3rd Equal Opportunities and Diversity Management Plan has been approved, constituting of a total of 35 measures aiming on achieving structural change in our organization. 

The development of the 3rd Plan was let by IBEC´s Gender & Diversity Commission, constituted of diverse members of the IBEC community: 

Benedetta Bolognesi, Rafael Mestre, Ariadna Marín, Marija Matejcic, Amélie Godeau, Teresa Sanchis, Leone Rossetti, Carol Marí, Anke Kleff & David Badía

Please download the new Equal Opportunities and Diversity Plan 2020-2023 here