DONATE

Ciència inclusiva: atenció a la diversitat en els projectes d’educació científica 

El projecte ciència inclusiva finançat per la FECYT pretén ser una ajuda per a transformar les activitats i convertir-les en inclusives, generant recursos que assegurin l’atenció a la diversitat en els projectes d’educació científica i divulgació.

Volem proporcionar les eines necessàries per transformar les propostes d’educació científica en propostes que assegurin la participació i el profit de tot l’alumnat i ajudar a implementar l’accessibilitat universal en activitats d’educació científica, per a garantir així l’accés de tots els nens, nenes i adolescents a la cultura científica.

Amb aquest projecte, hem buscat fórmules que permetin acostar-se al coneixement científic des de diferents angles, dissenyant diverses formes d’accés a la informació (visual, escrita, sensorial, etc.), proporcionant espais per a la reflexió i garantint l’aprenentatge a diferents ritmes de comprensió. Posem a la disposició de la comunitat científica i de la comunitat educativa, eines, materials i exemples que contribueixin a la democratització del coneixement científic. 

Creiem fermament en la necessitat d’elaborar propostes d’educació científica on tot l’alumnat se senti integrat i on puguin trobar diversitat de materials adaptats a les seves necessitats, garantint així el seu accés a la ciència i la tecnologia. 

Estem convençuts, a més, que aquesta necessitat és inherent a totes les entitats que fan difusió de la ciència, per la qual cosa hem dissenyat materials de suport per a posar-los a l’abast de la comunitat científica i poder així contribuir a millorar les activitats.

Amb la col·laboració de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación.


Eina d’autoavaluació

Eina dissenyada per identificar el grau d’inclusivitat dels projectes d’educació científica. Permet identificar les barreres d’aprenentatge de les activitats i serveix com a guia de partida per crear canvis metodològics en les propostes.

Orientada a entitats de l’entorn científic que disposen de diferents recursos i projectes dirigits a l’àmbit educatiu.

Guia de bones pràctiques

Guia amb recomanacions per a l’atenció a la diversitat en les activitats d’educació científica.

Orientada a talleristes de la comunitat científica que no disposen de formació específica d’atenció a la diversitat.


Activitats d’educació científica 

Posem a disposició dues activitats amb una mirada inclusiva per a garantir l’accés i la compressió de l’alumnat amb dificultat visual, auditiva i/o cognitiva, així com amb trastorns d’aprenentatge. Les activitats estan dissenyades per a atendre a tota la diversitat, proporcionant materials multinivell i completament accessibles.

LA CÈL·LULA

La Cèl·lula

Activitat dirigida a 5è-6è de primària 

En aquesta activitat treballarem el concepte de cèl·lula i les diferències entre la cèl·lula animal i la vegetal. L’alumnat podrà classificar les tipologies de cèl·lula a través de l’observació de mostres de microscòpia.

Objectius

  • Entendre el concepte cèl·lula i les diferències de diferents tipus cel·lulars (animal – vegetal)
  • Iniciació a l’activitat científica a través de l’experimentació amb mostres pròpies  
  • Observar i interpretar resultats científics

Recursos

Nota: Aquesta activitat està plantejada seguint els principis d’accessibilitat i del disseny universal d’aprenentatge (DUA).

ELS MEDICAMENTS DEL FUTUR

Els medicaments del futur

Activitat dirigida a 3r i 4t de la ESO

En aquesta activitat treballarem com es pot aplicar la nanotecnologia en el camp de la salut. Els alumnes i les alumnes simularan l’encapsulació d’un fàrmac.

Objectius: 

  • Aprendre a llegir de manera bàsica els prospectes dels medicaments 
  • Desenvolupar pensament resolutiu aplicant el mètode científic
  • Iniciació als principis experimentals de la nanotecnologia 

Recursos:

Nota: Aquesta activitat està plantejada seguint els principis d’accessibilitat i del disseny universal d’aprenentatge (DUA).