DONATE

La nostra missió

L’IBEC és un centre de recerca dedicat a la investigació interdisciplinària de primera línia mundial, amb la qual, mitjançant la creació de coneixement, contribueix a millorar la salut i la qualitat de vida i a generar riquesa.

Entre els beneficiaris de la tasca desenvolupada per l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya hi ha les universitats, els centres de recerca, la comunitat científica, el sector empresarial impulsor de la recerca en l’àmbit de la bioenginyeria i la societat en general.

ELS NOSTRES VALORS

Basats en la missió i visió de l’IBEC, els nostres valors van ser identificats i definits a través del projecte “Dels valors a l’excel·lència”, una acció en el marc de l’Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors d’acord amb la Carta i el Codi Europeus.

Va ser un procés participatiu en el qual diversos grups de treball interdisciplinaris, formats per directius, investigadors de tots els nivells i personal de suport, es van reunir entre l’octubre i el novembre de 2016 per identificar i definir, en funció de la seva percepció i experiència, els valors que fan únic a l’institut.

Aquests valors ajuden a guiar les eleccions i decisions que els nostres investigadors prenen en la seva vida laboral.

 • Col·laboració
  Col·laboració en el sentit de suport mutu i constant. La col·laboració implica sentir-se segur, recolzat i ben representat, i està present en tots els nivells professionals, independentment de la jerarquia. Significa estar orientat als serveis tant interna com externament, i predisposat a integrar el coneixement i els recursos pel bé comú.
 • Creativitat
  La creativitat està darrere de les iniciatives i propostes de recerca que porten a l’IBEC a tenir èxit i obtenir reconeixement internacional. La creativitat prové de la curiositat, i és la capacitat de moure’s fora de la nostra zona de confort, valorant i integrant el que ja existeix per transformar-ho en alguna cosa original, que d’una altra manera no podria existir.
  La creativitat també es veu en la integració de diferents talents i recursos per aconseguir resultats innovadors i d’alt impacte.
 • Respecte
  El respecte és la base del treball col·laboratiu, es basa en l’acceptació i l’atenció a les diferències, i permet un enfocament lliure de prejudicis i obert a diverses idees, així com la construcció de relacions fortes i enriquidores.
 • Perseverança
  La perseverança és la cerca constant d’un alt rendiment realista, mantenint l’enfocament en la motivació individual i corporativa i l’aprenentatge continu per fer que els processos, resultats i recursos siguin sostenibles en el temps.
  Es basa a comprendre les demandes dels nostres llocs de feina, saber com valorar els recursos interns i externs i convertir els esforços en una font de satisfacció positiva.
 • Responsabilitat (científica i social) 
  La responsabilitat és el compromís amb la professió i, per tant, actuar d’acord amb els principis de bona fe, integritat, honestedat i comunicació transparent, buscar i mantenir un codi ètic de conducta clara i adherir-se a les millors pràctiques en ciència. Es basa en l’individu assumint les conseqüències de les decisions que pren, sent conscient i responsable d’elles, i reportant-les quan sigui necessari. Fa possible la llibertat científica i ens ajuda a ser confiables i rellevants al món de la recerca.
 • Interdisciplinarietat
   El nostre entorn de treball interdisciplinari està compost per persones versàtils amb múltiples talents. També reflecteix la capacitat de contribuir des de diferents perspectives, integrant el coneixement tant a nivell grupal com individual.Es basa en la capacitat de funcionar en més àrees que aquelles dominades gràcies a la capacitació i el desenvolupament continu, la qual cosa ajuda a crear un sistema adaptable i flexible que és capaç d’aconseguir excel·lents resultats fins i tot amb recursos limitats.
 • Transparència
  Externament, la transparència significa explicar, fer entendre les coses i establir una relació de confiança amb els socis, els empleats i la societat, actuant de manera oberta i precisa en el lliurament i comunicació dels resultats científics i no científics. Internament, la transparència garanteix la coherència i la presa de responsabilitat sobre les nostres pròpies decisions, identificant un marc de referència que permeti la comprensió.

CODI DE CONDUCTA per a la Integritat de la Recerca

El Codi de Conducta de l’IBEC per a la Integritat en la Recerca (el Codi) és una de les accions dins del marc de l’Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R) d’acord amb la Carta i el Codi Europeus.

El Codi és un marc per a les bones pràctiques en recerca, estableix els criteris per a un comportament adequat en recerca i un entorn propici per a la recerca d’alta qualitat, garantint així que la recerca es realitzi d’acord amb els estàndards ètics internacionals.

El Codi complementa les polítiques i procediments de l’IBEC, com els de salut i seguretat, les condicions de treball, la propietat intel·lectual, i no els reemplaça. El seu contingut és complementari a les lleis vigents.

Juntament amb la promoció del Codi, l’IBEC vol exercir un paper proactiu promovent la capacitació dels investigadors en aquest aspecte al llarg de les seves carreres i sensibilitzant-los sobre el tema, evitant així futurs problemes.

El Codi estableix els estàndards ètics i estàndards de conducta de recerca i estableix principis, recomanacions i compromisos. En expressar clarament la conducta que s’espera i es considera efectiva, el Codi contribueix a un clima de transparència.

Es pot accedir a la versió més actualitzada del Codi Es pot accedir a la versió més actualitzada del Codi aquí.

El Codi s’aplica i ha de ser conegut per tots els professionals vinculats a l’IBEC en totes les etapes de la carrera professional, per tant, llegeixi-ho detingudament.

Comissió de l’IBEC per a la integritat en la recerca


La Comissió per a la Integritat en la Recerca és un organisme amb un doble paper: d’una banda, té un paper consultiu; per una altra, pren decisions en casos de mala conducta. Les seves principals responsabilitats són:

 • Promoure i salvaguardar bones pràctiques en recerca a l’IBEC.
 • Promoure una major consciència i formació dels investigadors en totes les etapes de la seva carrera.
 • Monitorizar el compliment del Codi i actualitzar-ho regularment.
 • Gestionar les acusacions de conducta impròpia en recerca.

Les acusacions de conducta impròpia en recerca poden ser comunicades per qualsevol membre de l’IBEC per qualsevol mitjà a qualsevol membre de la Comissió per a la Integritat en la Recerca o al Cap de la Unitat de Recursos Humans. El procediment específic es detalla en el Codi.

Els membres de la Comissió són:

David Badia Managing Director
Jordi ComellesSenior researcher, Biomimetic systems for cell engineering
Alba HerreroPhD student, Molecular imaging for precision medicine
Santiago MarcoGroup leader, Targeted therapeutics and nanodevices
Carolina MaríHead of Human Resources
Nuria MontserratGroup leader, Pluripotency for organ regeneration group
Silvia MuroGroup leader, Targeted therapeutics and nanodevices group
Josep Samitier Director
Teresa Sanchis (Secretària de la Comissió) Head of Strategy

No dubti a posar-se en contacte amb qualsevol membre de la Comissió per a qualsevol assumpte relacionat amb la integritat de la recerca a l’IBEC.

POLÍTICA DE GESTIÓ DE DADES

La política de gestió de dades de recerca de l’IBEC és un marc general per a la gestió de les dades de recerca produïdes per l’IBEC. La política té la intenció de reafirmar el compromís de la institució amb la ciència oberta, específicament en fer que les seves dades de recerca siguin el més obertes possibles i tan tancades com sigui necessari, seguint els principis FAIR (de l’anglès Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) per fer-les trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables per a tota la comunitat.

Aquesta política, aprovada pel Patronat el 29-06-2021, reconeix la importància fonamental de les dades de recerca i la gestió dels registres administratius relacionats per mantenir la investigació de qualitat i la integritat científica i es compromet a perseguir els estàndards més elevats, tal com s’indica a Codi de conducta de la IBEC per a la integritat de la investigació.

L’IBEC s’adhereix a l’Estratègia de gestió de dades CERCA, aprovada el 3 de juny de 2020, amb la qual s’alinea la política de gestió de dades de recerca de l’IBEC. L’IBEC reconeix que les dades de recerca correctes i fàcilment recuperables són el fonament i la integritat de tots els projectes de recerca. Les dades de recerca tenen un valor a llarg termini per a la investigació i el món acadèmic, ja que són necessàries per a la verificació, defensa i protecció dels processos i resultats de la recerca, amb un potencial d’ús generalitzat a la societat.

La política s’aplica a i hauria de ser coneguda per tots els professionals vinculats a l’IBEC a qualsevol etapa de la seva carrera, pel que cal llegir-la atentament. Podeu accedir a la versió més actualitzada de la política aquí.

Si us plau, contacteu amb datamanagement@ibecbarcelona.eu per qualsevol qüestió relacionada amb la gestió de dades de recerca a l’IBEC.