DONATE

Personal de gestió de la investigació

Director
Josep Samitier

Managing Director
Sergi Camacho

Assistant to the Director
Ester Sánchez

PERSONES

UNITAT DE GESTIÓ DE PERSONES

Us donem la benvinguda a la Unitat de Gestió de Persones de l’Institut de Bioingeniería de Catalunya (IBEC).

Ens dediquem a recolzar la missió de l’IBEC proporcionant serveis d’alta qualitat, eficiència i precisió a tota la nostra comunitat, sempre col·locant a la persona com el centre en tot el que fem.

La nostra missió, és promoure un entorn laboral segur, inclusiu i de confiança, fomentant l’equilibri entre la vida personal i professional de les persones de la comunitat IBEC perquè desenvolupin el seu màxim potencial i tinguin una experiència gratificant durant la seva vida laboral en IBEC.

Estem immersos en tot el cicle de vida laboral dels nostres col·laboradors, des de la selecció i capacitació fins al desenvolupament professional, passant per la contractació, promoció, gestió de nòmines, compensació i beneficis, així com l’atenció a la salut i seguretat en el treball. A més, ens esforcem per facilitar els visats d’estudi i treball, i oferim programes d’inducció i benvinguda per a integrar als nous membres en la nostra cultura organitzacional.

Com a part dels nostres compromisos estratègics, liderem projectes com l’Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R), d’acord amb els principis del Charter for Researchers de la Comissió Europea, així com el Pla d’Igualtat, Diversitat i inclusió de l’IBEC.

Ens esforcem per integrar les millors pràctiques en tots els nostres programes i serveis, plantejant solucions a nous reptes i implementant noves accions perquè el temps en IBEC del personal sigui el més agradable possible tenint en compte sempre les necessitats i perspectives del nostre valuós personal.

El nostre Servei de Seguretat i Salut es dedica a mantenir un entorn laboral segur, realitzant avaluacions de riscos per a prevenir accidents i malalties professionals. A més, promovem la salut integral de totes les persones mitjançant estudis psicosocials regulars, programes de bioseguretat, formació contínua i coordinació de programes de vigilància de la salut, entre altres iniciatives.

En la Unitat de Gestió de Persones de l’IBEC, el nostre compromís és garantir el benestar i el desenvolupament professional de totes les persones de la nostra comunitat IBEC, contribuint així a l’èxit continu de la nostra institució i a l’avanç de la ciència i la tecnologia en benefici de la societat.

Head of People Management
Carolina Marí Cañadas
Health and Safety Coordinator
Raquel Guillén Minguela
Staff Members
José Luis Barquero Martín
Ciara Boter Miranda
Katherine Palomino Carrillo
Nuria Pastor Hijosa
Micaela Sosa

INICIATIVES ESTRATÈGIQUES

Unitat d’Iniciatives Estratègiques

La unitat d’Iniciatives Estratègiques proporciona assessorament estratègic i suport a la Direcció en les qüestions relacionades amb assumptes científics de l’IBEC.

D’altra banda, la unitat fomenta i coordina (a) projectes institucionals i estratègics com el Severo Ochoa, IET Health i les xarxes institucionals com el NanoMed Spain, (b) les aliances i associacions internacionals, i (c) les activitats acadèmiques i científiques de l’Institut.

Head of Strategy
Teresa Sanchis Estruch
Staff Members
Cristina Arimany Nardi
Fidel Bellmunt Montagut
Laia Manera Salom
Vanessa Moncayo Caravaca

INFRAESTRUCTURES

Unitat d’Infraestructures

La unitat d’Infraestructures brinda serveis i suport a les operacions diàries que es realitzen en els laboratoris de l’IBEC.

Això inclou la gestió, l’organització i el manteniment dels laboratoris perquè els investigadors interns tinguin accés lliure als equips centralitzats, així com les regulacions de treball i seguretat. També ofereix formació i informació als estudiants i investigadors que s’uneixen a l’Institut sobre l’organització i el funcionament dels espais IBEC, i configura i engega nous laboratoris.

A més dels equips de laboratori habituals (Common Core Basics), la unitat d’Infraestructures proporciona equips sofisticats i avançats per recolzar la recerca dels grups. Es distribueixen en quatre categories diferents: MicroFabSpace (obert a institucions i empreses externes), BioSpace, ChemSpace i caracterització de microscopia (parcialment obert a institucions i empreses externes).

Head of Core Facilities
Isabel Oliveira
Microfab and Microscopy Characterization Facilities Coordinator
Maria Teresa Galán Cascales
Staff Members
Ramona Bravo Rendo
Esther Campanales Fusté
Marta Casas Vilaseca
Laura Gómez Rubio
David Izquierdo Garcia
Marina Lantarón Neumann
Martí Milozzi Nomdedeu
Inmaculada Moreno Torres
Emma Oriol Ferrero
Silvia Pujals Riatós
Guillem Romero Camó

OFICINA DE PROJECTES

Oficina de Projectes

L’Oficina de Projectes dóna suport a les línies de recerca de l’IBEC, juntament amb la resta d’àrees de suport de l’Institut, en tot allò que correspon a la gestió de les seves activitats científiques, que inclou la cerca de finançament per a recerca i despeses de personal, l’elaboració de propostes per a convocatòries competitives, la preparació de contractes amb el sector privat, la gestió integral de la cartera de projectes i contractes de la línia de recerca, la gestió econòmica de la línia de recerca, etc.

També organitza i coordina les activitats internes de recerca de l’IBEC, entre les quals hi ha la Iniciativa Estratègica d’Innovació en la Recerca, el programa de Seminaris de Doctorat i el simposi anual de Bioenginyeria i Nanomedicina. Finalment, aquest departament és al capdavant de qualsevol projecte de suport intern i transversal que estigui relacionat amb el desenvolupament corporatiu de l’Institut.

Head of Projects Office
Rosa Miralles Llumà
Funding Coordinator
Andrés Ballesteros Posada
Coordinador/a de Project Managers
Isabel Sáez Martínez
Staff Members
Marina Badia Fabregat
Ana Bilbao Girona
Daniel Caudepón Giménez
Mònica Cunill Abancó
David Faulon Marruecos
Judith Forné Fernández
Esther Gallardo Parga
Eirini Pantazi
Pepita Pla Vilanova
Enzo Joaquín Torasso Kasem

TRANSFERÈNCIA DE TEC.

Unitat de Transferència de Tecnologia i desenvolupament de negocis

La unitat de Transferència de Tecnologia dóna suport als investigadors en les seves relacions amb la indústria, els hospitals i els responsables de polítiques. Assessora i orienta en relació amb tots els aspectes propis de la recerca patrocinada i la transferència de tecnologia, i contribueix a l’establiment d’aliances i de partenariats i desenvolupament estratègic a llarg termini de l’IBEC amb l’objectiu d’assolir uns millors resultats en recerca i de connectar aquests millors resultats los amb la societat.

Contacta amb la nostra oficina de Transferència de Tecnologia (techtransfer@ibecbarcelona.eu)

Head of Technology Transfer Office
Eduardo Salas Pérez-Rasilla
Staff Members
Elena Fernández Castañer
Martina Giovannella
Alicia Gonzalez Otero
Asli Raman Martín Dombrowski
Agostino Romeo

FINANCES

Unitat de Finances

La unitat de Finances supervisa totes les pràctiques institucionals pel que fa a comptabilitat i adquisicions, en concret l’elaboració de pressupostos i informes econòmics, l’execució de les ordres de compra i la gestió de tresoreria.

COMUNICACIÓ I RRPP

Unitat de Comunicació i RRPP

L´objectiu de la Unitat de Comunicació i Relacions Públiques és donar suport a la missió de l´IBEC, protegint i projectant la reputació internacional de l´IBEC com a centre d´excel.lència en bioenginyeria, formació, innovació i difusió de la ciència.

Aquesta unitat prepara i distribueix notícies científiques i institucionals, notes de premsa i documents entre les diferentes audiències de l´institut. També gestiona els llocs web, la imatge corporativa i les xarxes socials de l’IBEC. La unitat organitza i dóna suport a reunions científiques i institucionals, conferències d´alt impacte, simposis i altres esdeveniments. La Unitat de Comunicació impulsa, també, les relacions públiques, el programa de recaptació de fons de l’IBEC Faster Future, així com el Club de SuperAmics de l’IBEC.

La Unitat de Comunicacions i Relacions Públiques organitza un programa d’activitats de divulgació que inclou visites escolars, jornades de portes obertes i exposicions científiques. Des del 2014, és membre de la Xarxa d’Unitats de Cultura Científica i d´Innovació (UCC + i).

Head of Communications and Public Relations
Pilar Jiménez Sánchez
Media Relations and Branding Coordinator
Àngels López Rodríguez
Staff Members
Maria Arista Romero
Ana Caruezo Carnero
Sarah Moreira Castro
Beatriz Moreno Goncalves

IMS

Unitat de Sistemes Integrats de Gestió

La unitat de Sistemes Integrats de Gestió (IMS) integra tots els sistemes i procediments de l’organització, la qual cosa li permet treballar com una sola unitat.

Coordinador de Transformació Digital
Carles Ortega Ragull
Staff Members
David Lapena Garcia

IT

Unitat de Tecnologies de la Informació

La unitat de Tecnologies de la Informació manté i optimitza els sistemes informàtics de l’Institut, a més de contribuir al bon funcionament de les seves línies de recerca proposant el programari i el maquinari que poden requerir.

També garanteix l’assistència als usuaris en els àmbits de la computació, les telecomunicacions i les xarxes, així com la integritat de la informació emmagatzemada en els diferents sistemes.

Head of IT
Julio Bafaluy Ortiz
Staff Members
Axel Conill Roche
Alejandro Silverio Martínez