DONATE

Personal de gestió de la investigació

Director
Josep Samitier
Director de gestió en funcions
Ana González
Assistent de direcció
Ester Sánchez | Tel. +34 934 039 706

RRHH

Unitat de Recursos Humans

L’objectiu de la Unitat de Recursos Humans és donar suport a la missió de l’IBEC mitjançant la prestació de serveis d’alt nivell en tota l’organització.

La Unitat de Recursos Humans s’ocupa de totes les qüestions relacionades amb el cicle de vida dels empleats: selecció, contractació, capacitació i desenvolupament, promoció, nòmina, compensació i beneficis, salut i seguretat, vises d’estudiants i empleats, gestió d’inducció i permisos. La Unitat de Recursos Humans proporciona un servei de Recursos Humans d’alta qualitat, eficient, precís i oportú a totes les parts interessades i implementa de manera efectiva totes les polítiques de Recursos Humans.

El Servei de Seguretat i Salut està compromès con un entorn laboral segur, por el que desenvolupem avaluacions de riscos per a mitigar accidentes i malalties professionals. També promovem la salut dels empleats, un programa de bioseguretat, formació continua i coordinem la vigilància de la salut, entre altres acciones.

La nostra Unitat lidera projectes estratègics, com l’Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R), concorde als principis del Codi de Bona Conducta de la Comissió Europea, i el Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Diversitat.

Intentem incorporar les millors pràctiques en programes i serveis amb els comentaris del nostre personal.

Head of Human Resources
Carolina Marí Cañadas
Staff Members
José Luis Barquero Martín
Ciara Boter Miranda
Geraldine Alexandra Gaspar Cossio
Raquel Guillén Minguela
Lorena Lana Biurrun
Katherine Palomino Carrillo
Nuria Pastor Hijosa

INICIATIVES ESTRATÈGIQUES

Unitat d’Iniciatives Estratègiques

La unitat d’Iniciatives Estratègiques proporciona assessorament estratègic i suport a la Direcció en les qüestions relacionades amb assumptes científics de l’IBEC.

D’altra banda, la unitat fomenta i coordina (a) projectes institucionals i estratègics com el Severo Ochoa, IET Health i les xarxes institucionals com el NanoMed Spain, (b) les aliances i associacions internacionals, i (c) les activitats acadèmiques i científiques de l’Institut.

Head of Strategy
Teresa Sanchis Estruch
Staff Members
Cristina Arimany Nardi
Fidel Bellmunt Montagut
Vanessa Moncayo Caravaca

INFRAESTRUCTURES

Unitat d’Infraestructures

La unitat d’Infraestructures brinda serveis i suport a les operacions diàries que es realitzen en els laboratoris de l’IBEC.

Això inclou la gestió, l’organització i el manteniment dels laboratoris perquè els investigadors interns tinguin accés lliure als equips centralitzats, així com les regulacions de treball i seguretat. També ofereix formació i informació als estudiants i investigadors que s’uneixen a l’Institut sobre l’organització i el funcionament dels espais IBEC, i configura i engega nous laboratoris.

A més dels equips de laboratori habituals (Common Core Basics), la unitat d’Infraestructures proporciona equips sofisticats i avançats per recolzar la recerca dels grups. Es distribueixen en quatre categories diferents: MicroFabSpace (obert a institucions i empreses externes), BioSpace, ChemSpace i caracterització de microscopia (parcialment obert a institucions i empreses externes).

Head of Core Facilities
Isabel Oliveira
Microfab and Microscopy Characterization Facilities Coordinator
Maria Teresa Galán Cascales
Staff Members
Ramona Bravo Rendo
Esther Campanales Fusté
Marta Casas Vilaseca
Laura Gómez Rubio
David Izquierdo Garcia
Martí Milozzi Nomdedeu
Inmaculada Moreno Torres
Emma Oriol Ferrero
Silvia Pujals Riatós
Guillem Romero Camó

OFICINA DE PROJECTES

Oficina de Projectes

L’Oficina de Projectes dóna suport a les línies de recerca de l’IBEC, juntament amb la resta d’àrees de suport de l’Institut, en tot allò que correspon a la gestió de les seves activitats científiques, que inclou la cerca de finançament per a recerca i despeses de personal, l’elaboració de propostes per a convocatòries competitives, la preparació de contractes amb el sector privat, la gestió integral de la cartera de projectes i contractes de la línia de recerca, la gestió econòmica de la línia de recerca, etc.

També organitza i coordina les activitats internes de recerca de l’IBEC, entre les quals hi ha la Iniciativa Estratègica d’Innovació en la Recerca, el programa de Seminaris de Doctorat i el simposi anual de Bioenginyeria i Nanomedicina. Finalment, aquest departament és al capdavant de qualsevol projecte de suport intern i transversal que estigui relacionat amb el desenvolupament corporatiu de l’Institut.

Head of Projects Office
Rosa Miralles Llumà
Staff Members
Marina Badia Fabregat
Andrés Ballesteros Posada
Ana Bilbao Girona
Daniel Caudepón Giménez
David Faulon Marruecos
Judith Forné Fernández
Esther Gallardo Parga
Eirini Pantazi
Pepita Pla Vilanova
Isabel Sáez Martínez
Sara Vicente Ozores

TRANSFERÈNCIA DE TEC.

Unitat de Transferència de Tecnologia i desenvolupament de negocis

La unitat de Transferència de Tecnologia dóna suport als investigadors en les seves relacions amb la indústria, els hospitals i els responsables de polítiques. Assessora i orienta en relació amb tots els aspectes propis de la recerca patrocinada i la transferència de tecnologia, i contribueix a l’establiment d’aliances i de partenariats i desenvolupament estratègic a llarg termini de l’IBEC amb l’objectiu d’assolir uns millors resultats en recerca i de connectar aquests millors resultats los amb la societat.

Contacta amb la nostra oficina de Transferència de Tecnologia (techtransfer@ibecbarcelona.eu)

Head of Technology Transfer Office
Eduardo Salas Pérez-Rasilla
Staff Members
Elena Fernández Castañer
Edgar Fuentes Fuentes
Martina Giovannella
Alicia Gonzalez Otero
Asli Raman Martín Dombrowski
Agostino Romeo

FINANCES

Unitat de Finances

La unitat de Finances supervisa totes les pràctiques institucionals pel que fa a comptabilitat i adquisicions, en concret l’elaboració de pressupostos i informes econòmics, l’execució de les ordres de compra i la gestió de tresoreria.

Head of Finance
Ana María González Núñez
Accounting Coordinator
José Antonio Martín Mulero
Staff Members
Noelia Cauqui Hernández
Solana De Bairos Moura
Meritxell Macias Pinyol
Berta Pla Mateu
Sergi Rodríguez Costela

COMUNICACIÓ I RRPP

Unitat de Comunicació i RRPP

L´objectiu de la Unitat de Comunicació i Relacions Públiques és donar suport a la missió de l´IBEC, protegint i projectant la reputació internacional de l´IBEC com a centre d´excel.lència en bioenginyeria, formació, innovació i difusió de la ciència.

Aquesta unitat prepara i distribueix notícies científiques i institucionals, notes de premsa i documents entre les diferentes audiències de l´institut. També gestiona els llocs web, la imatge corporativa i les xarxes socials de l’IBEC. La unitat organitza i dóna suport a reunions científiques i institucionals, conferències d´alt impacte, simposis i altres esdeveniments. La Unitat de Comunicació impulsa, també, les relacions públiques, el programa de recaptació de fons de l’IBEC Faster Future, així com el Club de SuperAmics de l’IBEC.

La Unitat de Comunicacions i Relacions Públiques organitza un programa d’activitats de divulgació que inclou visites escolars, jornades de portes obertes i exposicions científiques. Des del 2014, és membre de la Xarxa d’Unitats de Cultura Científica i d´Innovació (UCC + i).

Head of Communications and Public Relations
Pilar Jiménez Sánchez
Staff Members
Maria Arista Romero
Ana Caruezo Carnero
Àngels López Rodríguez
Tess Marschner
Sarah Moreira Castro
Beatriz Moreno Goncalves

IMS

Unitat de Sistemes Integrats de Gestió

La unitat de Sistemes Integrats de Gestió (IMS) integra tots els sistemes i procediments de l’organització, la qual cosa li permet treballar com una sola unitat.

Coordinador de Transformació Digital
Carles Ortega Ragull
Staff Members
Aida Arcalis García
David Lapena Garcia

IT

Unitat de Tecnologies de la Informació

La unitat de Tecnologies de la Informació manté i optimitza els sistemes informàtics de l’Institut, a més de contribuir al bon funcionament de les seves línies de recerca proposant el programari i el maquinari que poden requerir.

També garanteix l’assistència als usuaris en els àmbits de la computació, les telecomunicacions i les xarxes, així com la integritat de la informació emmagatzemada en els diferents sistemes.

Head of IT
Julio Bafaluy Ortiz
Staff Members
Axel Conill Roche
Alejandro Silverio Martínez