DONATE

10è Congrés Trends in Nanotechnology ’09 – TNT 09

L’IBEC co-organitza la sessió específica sobre Nanobiotecnologia en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, que serà moderada pel Prof. Josep Samitier, director associat de l’IBEC i líder del grup Nanobioenginyeria d’aquest institut. En la sessió també hi intervindrà, com a ponent, la Dra Laura Fumagalli, del grup Caracterizació bioelèctrica a la nanoescala, de l’IBEC.

Així mateix, l’Institut presentarà les seves activitats en el Macro-Stand Catalunya, en el que també  hi seran presents altres centres i companyies, tots ells caracterizats per la seva contribució a la creixent importància de Catalunya en l’escenari d’I+D en nanotecnologia a nivell espanyol i europeu. Segons els organitzadors, aquesta és la raó per haver escollit Barcelona per celebrar aquesta significativa desena edició.