DONATE

3a reunió del Consorci BOND a l’IBEC

El projecte per desenvolupar un Dispositiu Olfactiu Bioelectrònic Neuronal (Bioelectronic Olfactory Neuron Device) està coordinat per la Universitat de Barcelona, i també hi participen altres set socis de prestigio de França, Itàlia, Irlanda i el Regne Unit. El seu objectiu és fer servir l’expertesa col·lectiva dels socis en micro/nanotecnologia, biotecnologia i tecnologies de la informació per desenvolupar una nanoplataforma analítica bioelectrònica integrada basada en els receptors olfactius per la detecció d’olors – bàsicament, un nou ‘nas’ bioelectrònic que imitarà el nas animal.

Aquesta reunió de meitat de període va ser encapçalada per Josep Samitier i Gabriel Gomila, coordinador del projecte i gestor tècnic respectivament. El seu objectiu era avaluar els resultats obtinguts pels socis durant el primer període del projecte i les noves estratègies que adoptarà el consorci per l’explotació de la nova tecnologia desenvolupada. Els principals components del dispositiu BOND, inclosos els elements bio –els receptors olfactius– i els components electrònics –els nanoelectrodes– ja han estat desenvolupats, i el consorci es centrarà ara en la seva integració en un prototipus complet.

“Amb el redescobriment de l’ús de l’olor en diferents camps a causa d’importants avenços en la tecnologia de detecció d’olors i la intel·ligència artificial, el nas BOND superarà les limitacions actuals en sensibilitat, fiabilitat i selectivitat que s’han vist i dispositius ja existents basats en sensors electrònics,” explica Josep. “L’objectiu final és proporcionar un sistema i una interfície per la detecció d’olors que siguin fàcils d’utilitzar en diversos entorns, centrant-se en dues àrees especialment: la seguretat alimentària i usos en el diagnòstic mèdic – per exemple, detecció del càncer de pròstata a partir de mostres d’orina.”