DONATE

L’IBEC se suma a la comunitat BASE3D per a contribuir al futur de la impressió 3D

El projecte està liderat pel CIM de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)—una entitat que pertany a la UPC que té com a missió transferir coneixements d’enginyeria i de gestió de la tecnologia— i reuneix als centres de recerca més prestigiosos de Catalunya per potenciar la R+D+i en impressió 3D. 

Amb un pressupost de 3,7 M€ el consorci té l’objectiu d’afrontar els principals reptes actuals de les tecnologies de fabricació additiva, entre els quals es troben la formulació de nous materials, l’optimització de la tecnologia per a l’obtenció de peces funcionals, els acabats i postprocessats, l’increment de la productivitat. Cadascuna de les tecnologies proposades pel projecte tindrà un gran impacte en sectors com la indústria tradicional, la indústria alimentària, el sector biomèdic i el sector de la construcció.  

BASE3D es divideix en 4 subprojectes: 

 • Light3D: enfocat a estudiar les tecnologies 3D relacionades amb la llum per a la fabricació additiva (impressió 3D) amb l’objectiu de millorar els materials i el seu ús per a les seves diferents aplicacions. 
 • Fuse3D: se centra en la millora dels sistemes de conformació de peces per deposició de material calent en forma semi-fosa o pastosa, aplicable fonamentalment a materials plàstics, metàl·lics o mixtes. 
 • Ink3D: centrat a donar resposta als grans reptes tecnològics de la impressió per deposició de materials viscosos a temperatura ambient amb l’objectiu d’obtenir estructures 3D amb un elevat control de l’estructura multiescala i la fabricació de peces complexes multimaterial i core-shell. Optimitzarà la qualitat i la resolució de la fabricació de peces per a aplicacions en l’àmbit de l’energia, estructural i biomedicina. 
 • Hybrid3D: finalitat d’aquest projecte és el desenvolupament, l’optimització i la integració de diferents tecnologies de fabricació additiva per obtenir peces  multimaterial d’alt valor afegit. 

El projecte s’emmarca en el programa de tecnologies emergents que ha impulsat la Generalitat de Catalunya (entitat cofinançadora del projecte) a través de la seva “Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)RIS3CAT impulsa el desenvolupament de noves activitats emergents basades en tecnologies o processos innovadors que tinguin com a objectiu obrir nous mercats o transformar els que ja existeixen. Es tracta de noves tecnologies i aplicacions tecnològiques que tenen un elevat potencial per generar noves activitats econòmiques que són prioritàries en les polítiques de recerca i innovació del Govern de Catalunya i de la Unió Europea. 

L’agrupació BASE3D està composta per una llarga llista d’integrants, entre els quals es troben els següents instituts de recerca i empreses, així com també 12 grups de recerca de la UPC que comptaran amb un 45% del pressupost total destinat a aquest projecte:

 • Centre Internacional de Mètodes Numèrics en l’Enginyeria (CIMNE) 
 • El grup GEMAT de l’Institut Químic de Sarrià (IQS) 
 • l’Institut Català de les Ciències Químiques (ICIQ)  
 • Fundació i l’Hospital Sant Joan de Déu 
 • l’Institut de Recerca eEnergia de Catalunya (IREC) 
 • El Grup de Recerca en Enginyeria de Producte Procés i Producció (GREP) de la Universitat de Girona (UdG) 
 • El Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials (DIOPMA) de la Universitat de Barcelona (UB)  
 • El Centre de Prototips i Solucions Hardware-Software (CEPHIS) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
 • LEITAT  
 • Eurecat