DONATE

Més a prop del tractament d’ algunes malalties pulmonars cròniques

La comunitat científica porta anys intentant reproduir in vitro les condicions en què creixen aquestes bactèries. Fins ara, les investigacions s’han centrat en l’estudi de diferents patògens per separat, però el cert és que en aquest tipus d’infeccions acostumen a coexistir diferents espècies de bactèries. 

Aquestes estan relacionades entre elles a través d’interaccions complexes que en determinen, entre d’altres, la seva tolerància als antibiòtics i la seva resistència a les cèl·lules del sistema immunològic. No obstant això, les condicions idònies per al creixement de cadascuna són diferents, el que dificulta la reproducció del seu hàbitat natural i el seu cultiu in vitro. De fet, quan es duen a terme cultius mixtes acaba dominant sempre una espècie per sobre de l’altra o de les altres.  

Entre lebactèries més estudiades figuren les espècies Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, que son especialment freqüents en malalties pulmonarinfeccioses como la Fibrosis Quística o la Malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC) y creixen de manera simultània in vitro. 

Ara, investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i de la Universitat de Barcelona (UB) que estudien la coexistència de P. aeruginosa y S. aureus han descobert que la resistència alantibiòtics d’aquestes dues especies augmenta substancialment amb el creixement del biofilm en el que creixen de manera simultània. 

Tot això es recull en un article científic publicat recentment a la revista especialitzada Scientific ReportsAl treball els experts detallen que la supervivència de S. aureus depèn estrictament de la difusió d’oxigen, el que permet la formació d’una biopel·lícula mixta amb una població estable de P. aeruginosa i una de S. aureus. 

El treball recull també les condicions òptimes de cultiu i els requisits ambientals que permeten el creixement simultani i estable de les espècies P. aeruginosa y S. aureus en biopel·lícules mixtes.  Segons els resultats de l’estudi, aquestes condicions varien segons si les espècies creixen juntes i separades a les biolpel·lícules 

“La nostra investigació ajudarà a avaluar i a escollir la millor teràpia antimicrobiana per a tractar infeccions cròniques bacterianes”, celebra l’Eduard Torrents, investigador principal del grup d’Infeccions Bacterianes: Teràpies Antimicrobians de l’IBEC i un dels autors de l’estudi.  

Finalment, l’expert conclou que “estudis com aquest són de gran ajuda per a pacients amb malalties com la Fibrosis Quística o la Malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC)ja que poden contribuir a identificar quin és en cada cas el millor tractament antibiòtic”.  

Artícle de referència: CendraM.d.M., Blanco-Cabra, N., Pedraz, L.  and Torrents, E. (2019) Optimal environmental and culture conditions allow the in vitro coexistence of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus in stable biofilms. Sci Rep 9, 16284, https://doi.org/10.1038/s41598-019-52726-0