DONATE

Alguna cosa es cou amb el “Nanomicroones”

‘Microwave Nanotechnology for Semiconductor and Life Sciences’ (Nanotecnologia de Microones per a Semiconductors i Ciències de la Vida), o Nanomicrowave, que coordina Bio Nano Centre Ltd al Regne Unit i en la que participen altres nou socis del Regne Unit, Àustria, França i Itàlia, utilitzarà nous avenços en la nanotecnologia per explorar la interacció de les microones amb la matèria a escales molt més petites que fins ara, de micròmetres a nanòmetres. Els usos actuals de les tecnologies de microones – en comunicacions, detecció remota o en la indústria, per exemple – es basen en la interacció entre les microones i la matèria a escales per sobre de la longitud d’ona: és a dir, per sobre dels centímetres.

“A aquestes noves escales per sota de la longitud d’ona, esperem que apareguin nous i fascinants fenòmens físics,” explica en Gabriel Gomila. “Aquests faran que sorgeixin noves aplicacions de les tecnologies de microones en molts camps com la nanoelectrònica, la nanoespintrònica, la nanobiologia i la nanomedicina.”

El grup d’en Gabriel encapçalarà el paquet de tasques dedicat a les aplicacions de les nanotecnologies de microones a sistemes biològics i aportarà la seva expertesa en els mesuraments elèctrics a la nanoescala a aquest projecte finançat pel FP7, que es preveu que duri quatre anys.