DONATE

Beca MIT-Spain per al projecte de l’IBEC, Bioenginyeria contra el càncer

En la primera ronda del 2017, els projectes premiats giren entorn a la salut, l’energia o l’economia global, i s’han concedit a investigadors d’institucions de tot el país, inclosos el CSIC a Madrid, València i la Universitat d’Alacant i altres centres amb seu a Barcelona com la Universitat Ramon Llull, el Centre de Supercomputació de Barcelona, l’​​ICMAB-CSIC i la UPC.

El projecte de l’IBEC, Bioengineering Against Cancer, perseguirà desentranyar les bases moleculars del càncer. Utilitzarà els coneixements de mecanobiologia, en els quals el grup del Xavier Trepat a l’IBEC i el del Roger Kamm (membre de l’ISC) al MIT són experts, per comprendre i mesurar les propietats mecàniques dels tumors a fi de millorar el diagnòstic, el tractament i la supervivència en el càncer. Els biòlegs d’aquest camp s’estan adonant que les vies de senyalització bioquímiques per si mateixes no són suficients per comprendre la progressió d’aquesta malaltia. No solament això, sinó que es necessita un enfocament més ampli per trobar nous fàrmacs, ja que les condicions de cultiu 2D convencionals que s’utilitzen actualment no reflecteixen de forma fidel la fisiologia real del pacient.

En combinar la biologia molecular i les tècniques biofísiques avançades, la bioenginyeria contra el càncer primer desentranyarà els mecanismes moleculars mitjançant els quals les cèl·lules detecten i responen a la rigidesa del teixit. En segon lloc, determinarà com els factors mecànics governen la invasió del càncer. En tercer lloc, analitzarà mostres de pacients i dades per entendre com els factors mecànics, el diagnòstic del càncer i els tractaments interfereixen o interactuen entre si. Això conduirà al descobriment de nous biomarcadors i a desenvolupar estratègies específiques d’administració de fàrmacs amb la màxima eficàcia.