DONATE

Dos projectes del programa ATTRACT per a investigadors de l’IBEC

ATTRACT combina infraestructures de recerca nacionals i europees, universitats i organitzacions de recerca juntament amb agents que poden extreure solucions innovadores per a la societat que siguin comercialment interessants. L’objectiu és crear un model europeu completament nou, d’innovació oberta que pugui convertir-se en un motor que generi llocs de treball.

A la reunió de llançament, que es va celebrar al CERN el passat 22 de maig, es van anunciar els 170 projectes seleccionats i cadascun d’ells rebrà 100.000 € de finançament i comptarà amb un any de termini per a demostrar el seu potencial científic i innovador. Els projectes s’agrupen en quatre categories: sistemes d’adquisició de dades i computació; Electrònica front-end i back-end; sensors; i software i integració.

Santiago Marco és un dels socis del projecte “SNIFFDRONE” juntament amb la Laura pastor, responsable d’innovació a “Depuración de Aguas del Mediterráneo”. L’objectiu del projecte és la creació d’un dron no tripulat amb capacitats olfactives que proporcioni mesuraments d’olors especialment densos i localitzar de manera autònoma la font d’olor en les plantes de tractament d’aigües residuals (EDAR), el que comportarà una millora dràstica en la gestió de la planta.

Les males olors produïdes per les EDAR generen una creixent preocupació a les ciutats, ja que redueixen la qualitat de vida dels ciutadans a causa de l’exposició a aquestes olors. Les olors són la principal causa de la percepció de contaminació, juntament amb la pols i el soroll. Les metodologies actuals d’avaluació d’olors utilitzen mesures d’olfactometria costoses i infreqüents, ja que necessiten grans recursos humans i a més, tan sols són capaços de monitorar uns pocs gasos. SNIFFDRONE proporcionarà informació de les olors a temps real, i ajudarà a prendre decisions ràpides i aplicar accions per a evitar qualsevol mena d’emergència. En un futur, el monitoratge de les emissions d’olors utilitzant drons amb capacitats olfactives optimitzarà la gestió dels punts d’emissió de gasos.

Samuel Ojosnegros és l’investigador principal d’una de les idees seleccionades. Amb el nom “HYSPLANT“, el projecte persegueix aconseguir un nou mètode d’imatge que permeti identificar els embrions amb un major potencial d’implantació. La identificació dels embrions competents per a la implantació és un pas crític en el cicle de la fertilització in-vitro (FIV) ja que una de cada set parelles a Europa té problemes de fertilitat. Tot i els grans avanços en reproducció assistida i FIV, el nombre d’embrions que condueixen a un naixement viu, és realment baix. Sovint, les taxes d’embaràs augmenten transferint embrions múltiples a la mare, però aquest procediment dóna lloc a embarassos múltiples, que generen complicacions obstètriques i neonatals notables.

Els experiments de “HYSPLANT” és realitzaran en col·laboració entre metges de l’Hospital DEIXEUS i investigadors de l’IBEC durant 12 mesos. La tecnologia resultant d’aquest projecte serà la base d’un nou dispositiu mèdic que combinarà la il·luminació amb làser amb un nou anàlisi de software que permetrà als professionals de la FIV, seleccionar embrions competents.