DONATE

El Director de l´IBEC contribueix al nou Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

Com a representant de l’Associació Catalana d´Entitats de Recerca (ACER) i, en aquest cas també, dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), va realitzar una intervenció per remarcar la importància del pacte presentat. El Professor Samitier va recordar que els centres de recerca han contribuït a portar a Catalunya investigadors internacionals, a retenir el talent local, així com també a atraure inversions de milions d’euros en projectes de recerca i innovació.

“Considerem el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement com una eina fonamental per continuar el camí  iniciat que ha de permetre fer de la ciència un motor per transformar, i millorar, l’estat del benestar i el progrés econòmic.”  Josep Samitier

Entre les propostes que planteja el pacte, s´inclou l´objectiu d´augmentar la inversió i el finançament, tant públic com privat. Actualment, la inversió en coneixement propi a Catalunya es troba al voltant del 1,5% del PIB, i el 59% és privada. El pacte apunta que, en una primera fase, amb horitzó del 2024, s’hauria d’incrementar la despesa fins al 2,12% del PIB català per igualar-se a la mitjana europea. Això hauria d’implicar un increment de la despesa pública perquè passi del 0,58% actual al 0,75% i un augment de la despesa privada del 0,94% a l’1,37%.

El Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement l’ha impulsat el Departament d’Empresa i Coneixement i, a banda de grups de treball propis, ha integrat les propostes d’un consell consultiu amb 38 personalitats de l’àmbit acadèmic, científic, empresarial, social i cultural, així com de la ciutadania.