DONATE

El Dr. Damien Lacroix nomenat president de la European Society of Biomechanics (ESB)

El nomenament va tenir lloc durant el 17è congrés de la societat, celebrat el passat 5-8 de juliol de 2010 a Edimburg. El nou consell, format per 10 membres, exercirà el seu mandat durant un període de 2 anys.

L’ESB, fundada el 1976 i que compta amb més de 700 membres de 40 països diferents, té com objectiu principal estimular i promoure la recerca, el progrés i la informació relativa a la ciència de la biomecànica.