DONATE

El nou programa Fundació “la Caixa” – BIST Chemical Biology impulsa un hub per al disseny de nous fàrmacs a Barcelona

La Fundació “la Caixa” i el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), llancen el programa Fundació “la Caixa” – BIST Chemical Biology destinat a impulsar la recerca en biologia química i l’obtenció de nous medicaments. Dos centres, l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya i l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, s’uneixen a aquesta iniciativa, amb la incorporació de dues noves líders de grup, les doctores Irene Marco-Rius (IBEC) i Cristina Mayor-Ruiz (IRB Barcelona), que dirigiran els seus propis grups d’investigació en biologia química en els seus respectius centres, tot establint un marc de col·laboració en recerca multidisciplinària.

Els principals objectius del projecte són posar en marxa un potent programa de recerca en aquesta disciplina i atraure talent, tot creant un hub de biologia química a la ciutat de Barcelona. Amb la col·laboració dels dos centres referents, l’IBEC i l’IRB Barcelona, s’afavoreix la recerca multidisciplinària i l’establiment d’un important nucli en aquesta ciutat, obrint la porta a noves col·laboracions entre centres i nous projectes en biologia química.

Amb aquest programa la Fundació “la Caixa” fa un pas més en l’aposta decidida per assegurar que els resultats de la investigació en salut es traslladin a la societat. Des de fa més de 30 anys la institució aposta per la recerca d’excel·lència, convençuts que impulsar la investigació en salut és invertir en el benestar de les persones. Així, el suport a programes d’investigació i la innovació esdevé imprescindible per potenciar un ecosistema que fomenti la cerca de noves solucions i doni resposta a grans reptes actuals i futurs en l’àmbit de la salut”, assegura Àngel Font, Director Corporatiu d’Investigació i Salut de la Fundació ”la Caixa.

Per la seva banda, la Dra. Irene Marco-Rius explica que el seu grup es focalitzarà en el desenvolupament de tecnologies innovadores d’imatge molecular per diagnosticar malalties i avaluar la resposta al tractament de manera precoç. “Les cèl·lules del nostre cos s’adapten ràpidament al seu entorn i canvien la manera com aconsegueixen els nutrients i l’energia que els cal per sobreviure. El meu grup treballa amb una tecnologia que ens permet estudiar aquestes reaccions químiques dins el nostre cos, o fent servir bioenginyeria de teixits, i trobar marcadors de malalties o de resposta a un fàrmac abans que es produeixin canvis anatòmics.

Per exemple, podem distingir entre cèl·lules cancerígenes i cèl·lules sanes dins el cos fent servir un aparell de ressonància magnètica sense necessitat de fer una biòpsia i sense dolor.” La Dra. Marco-Rius comenta que “la recerca biomèdica és molt multidisciplinària, i els grans avenços necessiten d’un nucli d’excel·lència que fomenti la col·laboració i l’intercanvi de coneixement. En aquest sentit, Barcelona i el programa de la Fundació “la Caixa” i el BIST són una peça clau perquè puguem seguir fent recerca d’avantguarda.”

Per altra banda, la Dra. Mayor-Ruiz subratlla que “la biologia química té un gran potencial traslacional, especialment per a la producció de nous fàrmacs, pel que resulta especialment interessant impulsar un nucli potent d’aquesta disciplina en un entorn com Barcelona, amb una important indústria farmacèutica”. El nou laboratori de Cristina Mayor-Ruiz treballa en degradació dirigida de proteïnes, una tècnica innovadora amb aplicacions terapèutiques. “El que fem és utilitzar entitats químiques (fàrmacs) per a reprogramar mecanismes que les nostres cèl·lules empren de forma natural per a degradar proteïnes. Nosaltres redirigim aquests mecanismes contra proteïnes que tenen interès terapèutic, per exemple en el tractament del càncer i, en concret, en el de pàncrees, per al qual no hi ha pràcticament cap tractament disponible actualment”.

 

Biologia química, una disciplina en auge

La biologia química és la ciència que estudia el comportament de petites molècules en sistemes vius, combinant les tècniques quantitatives de la química amb la importància mèdica de la biologia. Una de les metes de la biologia química és l’obtenció de nous medicaments, tal com descriu el Prof. Herbert Waldmann de l’Institut Max Planck de Fisiologia Molecular: “La biologia química té la capacitat inherent de contribuir a la millora de la vida humana, en particular inspirant i alimentant el desenvolupament de medicaments nous i millors, i millorant la nutrició humana.”

Però tot i que en països com Alemanya, on es troba l’institut del Prof. Waldmann, la biologia química és una important disciplina d’investigació, en el nostre país només trobem grups de recerca aïllats treballant-hi. D’aquí la importància del programa Fundació “la Caixa” – BIST Chemical Biology, que vol potenciar la investigació en biologia química en una ciutat, Barcelona, amb un potent sector biofarmacèutic. El programa de biologia química, promogut pel BIST i la Fundació “la Caixa”, és una gran oportunitat d’aprofitar infraestructures ja establertes a Barcelona per a avançar en aquest camp de manera local i internacional, establint una nova línia de recerca multidisciplinària, inexistent en el nostre país.

Un programa per impulsar el talent jove

El programa ha permès la creació de dues noves posicions de Junior Group Leaders, per a les quals han estat seleccionades les investigadores Cristina Mayor-Ruiz (IRB Barcelona) i Irene Marco-Rius (IBEC). La selecció de la Dra. Cristina Mayor-Ruiz compleix amb un dels objectius del programa, l’atracció de talent, ja que es tracta d’una investigadora jove però que compta ja amb un important currículum en biologia química. El 2017 va obtenir el doctorat al Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO) de Madrid, per seguir després la seva carrera al Centre de Recerca en Medicina Molecular (CeMM) de Viena, amb el suport de les beques postdoctorals EMBO i Marie Curie.

La Dra. Irene Marco-Rius, per la seva part, representa un cas d’excel·lència en recerca amb experiència internacional. Amb un màster a la Universitat de Heidelberg (Alemanya – beca de postgrau de “la Caixa”-DAAD), es va doctorar per la Universitat de Cambridge el 2014 (Regne Unit – beca Marie Curie ITN) i, després d´un període postdoctoral a la Universitat de Califòrnia-San Francisco (EEUU) i el Centre d’Investigació pel Càncer a Cambridge, es va incorporar a l´IBEC al 2018 com a investigadora dins del grup “Biosensors per a Bioenginyeria” (beca postdoctoral Junior Leader de la Caixa). Des del 2020, la Dra. Marco-Rius coordina el projecte europeu Bloc.

La nova posició de la Dra. Marco-Rius és també un significatiu cas d’èxit del programa de lideratge To the Mothers of Science, impulsat pel BIST. La finalitat d’aquest programa és oferir suport a les mares que treballen en recerca per avançar en els seus camps d’investigació i dotar-les d’eines per a assolir una posició de lideratge. Irene Marco-Rius va ser una de les guanyadores de l’edició de 2020 i estrenarà aquest any el seu laboratori de biologia química a l’IBEC.