DONATE

El projecte BiofilmChip adjudica a l’IBEC un nou èxit al Caixaimpulse

“Les infeccions cròniques en què apareixen biopel·lícules, ja siguin causades per bacteris o llevats, són particularment resistents als antibiòtics actuals i suposen més del 60% de les infeccions tractades. Aquestes afeccions inclouen infeccions del tracte urinari i placa dental, així com afeccions més perilloses com la endocarditis i infeccions en pacients amb fibrosi quística”, diu Eduard, que dirigeix el grup Bacterial Infections: Antibiotic Therapy de l’IBEC. “De moment, les proves de susceptibilitat antimicrobiana s’utilitzen per ajudar als metges a decidir sobre els tractaments, però aquesta prova solament considera les poblacions de bacteris lliures i no reflecteix la situació real dels bacteris que creixen a les biopel·lícules”.

A més de permetre el creixement i la quantificació de biopel·lícules bacterianes in vitro, el dispositiu microfluídic de BiofilmChip també servirà com una plataforma d’alt rendiment per detectar noves molècules que combatin les biopel·lícules. “No solament millorarà la qualitat de vida i reduirà la morbiditat, actualment molt alta en els pacients amb infeccions per biopel·lícules bacterianes, sinó que també ajudarà a pal·liar el problema dels bacteris superresistents a diversos fàrmacs a llarg termini”, diu Eduard.

És la segona vegada que l’Eduard obté el suport de Caixaimpulse, una iniciativa d’Obra Social “la Caixa” organitzada conjuntament amb Caixa Capital Risc que promou la transferència de tecnologia en recerca. En 2015 va ser seleccionat el seu projecte RNRbiotics, dirigit a desenvolupar nous agents antimicrobians efectius contra infeccions bacterianes resistents, juntament amb Dermoglass – projecto del grup Biomaterials for Regenerative Therapies.

Des del seu origen, Caixaimpulse ha finançat un total de 58 projectes. Sis de les set propostes presentades des de l’IBEC han estat exitoses, amb Mateu Pla de Core Facilities obtenint fons en col·laboració amb Hospital Clinic en 2017 per 3DBIOcores i Solid Tumor Therapy de Pere Roca-Cusachs i ISCHEMSURG de Monica Mir al 2016.