DONATE

Els programes de doctorat de l’IBEC, cap de cartell

Els programes que reben aquest premi a la qualitat han assolit les notes més altes en un rigorós procés de selecció, i se’ls reconeix com referents internacionals en els seus respectius camps. Els criteris que s’han pres en consideració inclouen les publicacions, la capacitat del programa d’atreure estudiants d’altres universitats i nacionalitats, possibilitats de mobilitat i estades a l’estranger, i participació en recerca competitiva.

“Vull felicitar els estudiants i supervisors de tesis per la qualitat de la feina realitzada,” va comentar el responsable de grup de l’IBEC Santi Marco, que coordina el programa de doctorat d’Enginyeria i Tecnologies Avançades de la UB. “Els seus esforços han estat indispensables per a obtenir aquest reconeixement.” Entre altres responsables de grup de l’IBEC que coordinen programes de doctorat es troba en Raimon Jané (Enginyeria Biomèdica, UPC).

Els programes premiats incloïen Biomedicina, Biotecnologia, Nanociència i Nanotecnologia i Enginyeria i Tecnologies Avançades (UB) i Enginyeria Biomèdica, Ciència i Enginyeria dels Materials, i Automatització, Robòtica i Visió (UPC).