DONATE

Desenvolupen un xip que simula la barrera hematoencefàlica del cervell

Un estudi liderat per investigadores de l’IBEC ha permès reproduir la barrera hematoencefàlica usant la plataforma òrgan-en-un-xip (OoC de les sigles en anglès) amb l’objectiu final de poder estudiar la permeabilitat d’aquesta membrana a diferents fàrmacs contra l’Alzheimer. Aquest tipus de xip permetrà també fer un cribratge dels fàrmacs més efectius evitant l’ús d’animals i de manera més ràpida i amb un cost més baix. A més, el dispositiu es podria adaptar a diferents tipus d’estudis que involucren la patologia del cervell humà, com és el cas de moltes malalties neurodegeneratives, en què la integritat de la barrera hematoencefàlica s’hi troba sovint compromesa. A la llarga, es treballarà per poder incorporar cèl·lules derivades del pacient en els xips, que permetin estudis personalitzats.

Xip Barrera Hematoencefàlica