DONATE

Èxit de finançament per a dos projectes de l’IBEC

En Josep Planell i en George Altankov coordinaran els projectes, que es centraran en solucions per a la pseudoartrosi i les patologies degeneratives de l’esquelet, respectivament. Aquesta és la tercera convocatòria de projectes d’aquesta iniciativa, i de les 41 propostes rebudes per l’EuroNanoMed, només 8 varen ser seleccionades per a rebre finançament.

El projecte ‘Angiogenic nanostructured materials for non-consolidating bone fractures’ (nAngioFrac), coordinat pel grup Interaccions Bio/no-bio per a la Medicina Regenerativa d’en Josep Planell a l’IBEC, reuneix a altres quatre socis acadèmics, hospitalaris i industrials de França i Polònia. Té com a objectiu desenvolupar bastides nanostructurades biodegradables i bioactives fetes a mida per assegurar l’alliberament correcte de calci, que juga un paper crucial en l’angiogenesi (la formació de nous vasos sanguinis), per a promoure la reparació tissular en la pseudoartrosis. Aquesta malaltia es produeix per la consolidació inadequada d’una fractura òssia i de vegades durant el creixement, i resulta en una ‘falsa articulació’.

Una estratègia important en la regeneració de teixits és el desenvolupament de bastides ‘intel·ligents’ que puguin estimular les cèl·lules progenitores a colonitzar-les i activar el seu comportament natural, resultant en la regeneració de nou teixit viu i sa. Actualment, una de les principals limitacions de les bastides és la manca de vascularització per suportar el creixement i la viabilitat d’aquests teixits regenerats. El consorci nAngioFrac dissenyarà, desenvoluparà i caracteritzarà ceràmiques poroses nanostructurades completament inorgàniques de vidre CaP i bastides de nanofibra híbrides (de vidre PLA/CaP), materials capaços d’activar l’angiogenesi i la vascularització amb l’alliberament d’ions de calci, i estudiar la seva resposta biològica in vitro i in vivo.

El segon projecte, ‘Nanostructured Gel for Cellular Therapy of Degenerative Skeletal Disorders’ (STRUCTGEL), estarà coordinat pel responsable del grup Dinàmiques Moleculars en l’Interfície Cèl·lula-biomaterial, en George Altankov, i hi participen socis d’Alemanya, França i Turquia. Amb l’objectiu d’afrontar les patologies degeneratives dels teixits esquelètics com l’osteoartritis i l’osteoporosi, el consorci combinarà matarials d’alta funcionalitat i la nanotecnologia avançada epr dissenyar un implant amb propietats úniques que poden influir en la regeneració tissular en punts concrets.

La ‘caixa d’eines’ del projecte consisteix en làmines d’hidrogel biocompatible amb propietats mecàniques i temps de degradació controlats, combinades amb nanofibres per a proporcionar orientació espacial a les cèl·lules. Es faran servir diferents tècniques per a incorporar-hi molècules biològicament actives i per bastir l’estructura tridimensional de gel i nanofibres després de sembrar-hi cèl·lules mare mesenquimals. Les làmines individuals i les estructures completes d’os i cartílag es propagaran in vitro per demostrar biocompatibilitat i bioactivitat, i es duran a terme estudis de viabilitat in vivo.

Sota el pla ERA-NET, els projectes els avalua un comitè central de selecció, però cada soci del projecte està finançat pel seu propi país d’origen. Per tant, tot i que els projectes EuroNanoMed ja han estat seleccionats, cadascun haurà de passar una convocatòria nacional ad-hoc abans de començar.