DONATE

L’IBEC com a model de gestió per a altres centres de recerca europeus

Del 14 al 16 de febrer, l’IBEC va rebre la visita de 20 gestors d’investigació procedents de països ‘Widening’. Aquesta iniciativa, impulsada pel projecte NCP_WIDERA.NET, té com a objectiu que aquests gestors adquireixin les millors pràctiques de centres d’excel·lència per aplicar-les en les seves pròpies institucions, així com explorar possibles sinergies.

Del 14 al 16 de febrer, l’IBEC va rebre la visita de 20 gestors i gestores d’investigació procedents de països europeus catalogats com a ‘Widening’, els quals es troben en desavantatge en termes d’R+D, com la falta d’infraestructura, finançament o la possibilitat de crear xarxes sòlides i retenir talents. Aquesta reunió és la primera que es realitza dins de la iniciativa de les “Study visits” i té com a objectiu que aquests gestors adquireixin les millors pràctiques de centres d’excel·lència per aplicar-les en les seves pròpies institucions, així com explorar possibles sinergies.

La col·laboració i l’aprenentatge mutu són pilars fonamentals de la ciència i des de l’IBEC ha estat una gran experiència haver participat en aquesta iniciativa.

Teresa Sanchis

Al llarg dels tres dies de l’esdeveniment, els equips de l’àrea de Gestió de la Recerca de l’IBEC van compartir el seu coneixement i experiència, explorant temes cabdals per a la recerca i la innovació. Es van destacar àrees clau, com la gestió de la recerca, programes educatius, participació en finançament competitiu i suport a la transferència de tecnologia. També es van examinar iniciatives institucionals, projectes destacats i aspectes transversals com la ciència oberta i l’ètica en la recerca.

A més d’explorar les pràctiques internes de l’IBEC, també es va obrir un espai valuós perquè els assistents compartissin les seves pròpies experiències. Aquest intercanvi va permetre conèixer les perspectives úniques dels diferents centres i països representats, enfortint els llaços i la col·laboració potencial entre institucions.

“Estem molt satisfets d’haver pogut compartir el nostre model de gestió de la recerca i de ciència oberta i conèixer experiències en altres països. La col·laboració i l’aprenentatge mutu són pilars fonamentals de la ciència i des de l’IBEC ha estat una gran experiència haver participat en aquesta iniciativa.”, destaca Teresa Sanchis, responsable d’estratègia de l’IBEC.

La iniciativa, impulsada pel projecte NCP_WIDERA.NET, té com a objectiu principal proporcionar a investigadors i gestors de recerca de països en desenvolupament l’oportunitat d’accedir a pràctiques i xarxes d’excel·lència.

En aquest context, IBEC juga un paper clau en l’expansió del coneixement i la col·laboració internacional en el camp de la bioenginyeria alhora que es posiciona com a centre de recerca de referència internacional. Contribuint així a situar Espanya a l’altura d’altres països líders en R+D, com Alemanya, Itàlia i Finlàndia.