DONATE

IBEC rep el premi de la Comissió Europea ‘HR Excel·lència en recerca’

L’IBEC és un dels deu instituts CERCA que ha rebut el premi; en l’àmbit espanyol, tan sols 21 institucions han estat reconegudes. A la carta que anuncia l’adjudicació, Euraxess, que atorga el segell en nom de la CE, va dir que l’IBEC és particularment fort en el seu compromís d’aconseguir els procediments de contractació i avaluació imparcials i transparents. El premi és el resultat del desenvolupament de l’IBEC, des de juny de 2014, de la seva nova estratègia de recursos humans per als investigadors (HRS4R) i el Pla d’acció associat, que va comparar les pràctiques de recursos humans actuals de l’IBEC davant els principis de la carta i el Codi i conté mesures específiques per tal diferenciar-se en el futur

“L’IBEC està conforme amb la Carta i el Codi des del 2012, però dos anys més tard, moltes noves iniciatives alineades amb l’estratègia global de l’IBEC s’han desenvolupat”, diu la Cap de Recursos Humans Carol Marí. “L’obtenció d’aquest premi no només reconeix els nostres esforços en els últims mesos, sinó també fomenta la millora contínua en matèria de recursos humans per al benefici del personal actual i futur de l’IBEC.”

Una de les primeres mesures del Pla d’Acció del HRS4R va ser la creació d’un Comitè de Diversitat, compromès amb l’anàlisi de la igualtat d’oportunitats i temes de diversitat, que va produir el primer Pla de gestió de la diversitat i igualtat d’oportunitats de l’IBEC . Entre ells es trobava una Guia de Procediments Interns que abasta una sèrie de mesures relacionades amb l’equilibri entre el treball i la vida familiar amb la finalitat d’aconseguir una millor compatibilitat entre les responsabilitats del treball i la vida personal per a tot el personal IBEC.

“El HRS4R és un pas important per l’IBEC, i un signe del compromís de la institució cap a l’excel·lència”, diu Josep Samitier, director de l’IBEC. “Constitueix un element clau del nostre Pla Estratègic 2014-2017 i ha estat desenvolupat amb l’aportació i la participació de tota la comunitat IBEC.”

Amb l’adjudicació del logotip de “Excel·lència de Recursos Humans a la Investigació”, l’IBEC comença ara el període d’execució de les accions, que cobreixen àrees com ara el reclutament i la selecció, la formació, les condicions de treball i les qüestions ètiques . Una Comissió de Seguiment formada per investigadors en totes les etapes de la seva carrera ha estat creat per avaluar l’aplicació i els resultats, i l’IBEC també s’ha compromès a dur a terme una autoavaluació cada dos anys, així com una revisió externa cada quatre anys , en cooperació amb la Comissió Europea.

Per obtenir més informació sobre el HRS4R del IBEC i el Pla d’Acció, si us plau visiti https://ibecbarcelona.eu/humanresourcesstrategy.

Descarregui el HRS4R i el Pla d’Acció aquí.