DONATE

La memòria anual del IBEC ja està disponible.

Fes clic aquí per veure la versió online de la Memòria Anual del 2014.

Bàixete-la aquí com a PDF.

Les copies en paper estaran disponibles a finals d’Abril.