Intel·ligència Artificial per avançar en el desenvolupament de biomaterials

Experts en bioenginyeria i informàtica, entre els quals es troba la Investigadora Associada de l´IBEC Maria Pau Ginebra, publiquen a la revista Nature Review Materials una proposta per a la creació d’eines basades en Intel·ligència Artificial per al desenvolupament de biomaterials.

La revista Nature Review materials publica un article signat per científics del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), sobre les grans possibilitats que presenta la Intel·ligència Artificial (IA) per avançar en el disseny i desenvolupament de nous biomaterials.

Read more…

Aquest equip multidisciplinari, format per Osnat Hakimi, Martin Krallinger i Maria Pau Ginebra, Investigadora Associada de l’IBEC, proposa utilitzar tecnologies de mineria de textos per extreure la informació sobre biomaterials que avui es troba dispersa en articles científics, patents, informes FDA i resums de congressos.

Aquests mètodes de mineria de dades avançada, juntament amb diferents tècniques d’aprenentatge profund, podrien revelar associacions prèviament no considerades entre atributs de materials i respostes biològiques, i ajudar en el disseny i a la descoberta de nous biomaterials.

Els biomaterials són materials que interactuen amb sistemes biològics i que són extensament utilitzats en medicina (implants, pròtesis, etc.). El seu disseny requereix el coneixement de processos complexos, com les interaccions entre cèl·lules i materials o la degradació de biomaterials “in vivo”.

El creixent volum de resultats publicats en aquest camp contrasta amb un baix grau d’intercanvi i sistematització de dades. L’article identifica els desafiaments específics en l’àmbit dels biomaterials, altament multidisciplinari, i proposa passos per abordar-los i permetre l’organització i explotació de les dades acumulades.

Aquest article ha estat escrit en el context el projecte Debbie, una “Marie Skłodowska-Curie action” finançada per la Comissió Europea i dedicada al desenvolupament de la primera base de dades de biomaterials que utilitza eines de mineria de dades. El projecte està desenvolupat per la UPC i el BSC i es pot consultar aquí: https://github.com/ProjectDebbie.


Artícle de referència: O. Hakimi, M. Krallinger M.P. Ginebra, Time to kick- start text mining for Biomaterials, Nature Reviews Materials, 2020.