DONATE

Bioimpressió 3D per a un model avançat d’intestí en un xip

Es tracta d’un dispositiu innovador que conté un canal bioimprès en 3D amb estructures que imiten les vellositats intestinals i reprodueix els compartiments de la mucosa intestinal. Per primer cop, s’han incorporat al sistema elèctrodes que permeten supervisar la formació de la barrera intestinal en temps real. El dispositiu és molt versàtil i te potencial per aplicar-se en el modelat de malalties i el cribratge de fàrmacs.

Nou biomarcador per diagnosticar l’alzheimer en etapes asimptomàtiques

Es tracta d’una molècula que està directament relacionada amb l’expressió de la proteïna priònica cel·lular, present a la superfície de les cèl·lules neurals. L’estudi, liderat per l’IBEC, obre la porta a la detecció primerenca de la malaltia d’Alzheimer en etapes asimptomàtiques en mostres de sang, afavorint el seu diagnòstic i tractament.

Un estudi liderat per l’IBEC aconsegueix imitar la complexa vasculatura del neuroblastoma en un xip per estudiar fàrmacs contra aquest càncer pediàtric

Dos estudis liderats per l’IBEC han aconseguit recrear el procés de transdiferenciació de la vasculatura del neuroblastoma en models fabricats in vitro. Aquests models, un en 2D i un altre en un xip microfluídic, proporcionen plataformes per buscar nous biomarcadors i dissenyar teràpies efectives contra aquest tipus de càncer.

Científics de l’IBEC i ISGlobal desenvolupen un compost innovador eficaç contra malària i la leishmaniosi

Un estudi liderat per l’IBEC i ISGlobal ha demostrat el potencial antileishmanial d’un compost antimalàric. Dissenyat inicialment per a la malària, aquest fàrmac mostra una elevada eficàcia contra la leishmaniosi, marcant un avenç únic i prometedor per al tractament d’ambdues infeccions.

Nova metodologia per estudiar transistors orgànics en funcionament amb aplicacions en bioelectrònica

Un estudi liderat per l’IBEC ha aconseguit elaborar un mapa del potencial elèctric local al llarg de l’estructura de transistors orgànics usats en bioelectrònica que permet fer una avaluació detallada dels colls d’ampolla en el transport de càrrega. L’objectiu d’aquest estudi és aprofundir en la comprensió de les propietats del transport de càrrega en materials utilitzats en l’electrònica orgànica en contacte en medis líquids i millorar la seva aplicació en biosensors o enregistraments bioelèctrics.

S’aconsegueix reduir en un 90% els tumors de bufeta utilitzant nanorobots

La investigació, realitzada en ratolins, mostra com aquestes diminutes nanomàquines s’impulsen amb urea present a l’orina i es dirigeixen específicament al tumor, atacant-lo amb un radioisòtop que transporten a la seva superfície. El treball, liderat per l’IBEC i el CIC biomaGUNE, obre la porta a nous tractaments més eficients per al càncer de bufeta.

Aconsegueixen induir l’activació cerebral amb fàrmacs controlats per llum infraroja

Un estudi pioner liderat per l’IBEC en col·laboració amb l’ICFO ha revelat un mètode per controlar l’activitat cerebral en organismes vius mitjançant l’ús de fàrmacss activats per llum infraroja. Aquesta tècnica d’ avantguarda activa un receptor específic de neurotransmissors utilitzant llum que pot penetrar profundament en els teixits i ofereix una precisió farmacològica i espaciotemporal sense igual en tres dimensions. Aquestes troballes obren noves fronteres per a la recerca en neurobiologia i el desenvolupament de teràpies de neuromodulació no invasives basades en la llum.

Un múscul artificial per estudiar la distròfia muscular de Duchenne

El sistema, desenvolupat per l’IBEC, està fabricat a partir de cèl·lules de pacients i és el primer model 3D de múscul capaç de reproduir el dany que provoca la distròfia muscular de Duchenne. El següent pas serà fabricar una plataforma d’ òrgan-en-un-xip que permeti dur a terme estudis preclínics de fàrmacs contra la malaltia i monitorar el dany muscular de manera més eficient. El treball ha rebut finançament de Duchenne Parent Project Espanya, una associació sense ànim de lucre dirigida per les famílies de nens afectats per aquest tipus de distròfia.

Analitzen el so de la tos per identificar la gravetat de pacients amb COVID-19

Un equip de recerca liderat per l’IBEC i l’Hospital del Mar ha portat a terme un estudi per analitzar els sons de la tos, enregistrats mitjançant un telèfon intel·ligent en pacients amb COVID-19. Els resultats revelen característiques de la tos que podrien proporcionar una manera ràpida, fàcil i econòmica d’identificar la gravetat de la malaltia dels pacients a casa o en qualsevol entorn sanitari. El treball obre la porta també a utilitzar aquest model en el seguiment de pacients amb COVID persistent i altres patologies respiratòries.

Evitar que els teixits responguin al seu enduriment pot ser clau per frenar l’avanç dels tumors de mama

Un estudi liderat per l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya demostra que la laminina, una proteïna present en els teixits mamaris, evita els efectes de l’enduriment, protegint les cèl·lules contra el creixement tumoral. El mecanisme s’ha demostrat in vitro, però es creu que també podria funcionar in vivo a partir de l’observat en mostres de pacients.