DONATE

Investigadors de l’IBEC formen part del projecte europeu ATTRACT per desenvolupar un dispositiu de diagnòstic que millori la selecció d’embrions per als procediments de fertilització in vitro

El projecte HYLIGHT, coordinat per Samuel Ojosnegros de l’IBEC, va ser seleccionat per la fase 2 de la convocatòria ATTRACT, una iniciativa de la Unió Europea per impulsar la transferència de tecnologies amb gran potencial dels laboratoris a la societat. El projecte va ser finançat amb prop de 2 milions d’euros durant 26 mesos i té com a objectiu desenvolupar un dispositiu de diagnòstic per seleccionar embrions basant-se en els seus perfils metabòlics i augmentar les taxes d’èxit de les tècniques de fertilització in vitro.

ATTRACT és un projecte de la UE H2020 que finança tecnologies innovadores procedents de la recerca fonamental i que proporcionen valor afegit a la societat. Aquesta iniciativa única combina el finançament públic de la Comissió Europea amb la col·laboració entre les indústries i les organitzacions de recerca per fer que aquests avanços tecnològics puguin arribar a la societat com a aplicacions tant per la ciència com per al mercat. 

Durant la fase 1 d’ATTRACT, es van finançar 170 projectes, inclòs el projecte HYSPLANT de Samuel Ojosnegros, cap del grup Bioenginyeria en Salut Reproductiva a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), que va desenvolupar un dispositiu de prova de concepte per seleccionar embrions basant-se en els seus perfils metabòlics. Recentment, va tenir lloc la reunió d’inici per presentar els projectes de la fase 2 d’ATTRACT, on es van seleccionar els 36 projectes més prometedors dels 170 de la fase 1 per continuar el seu desenvolupament i apropar-se a un producte comercial. D’aquests 36 projectes, 18 van ser inclosos en la temàtica de R&D&I, i entre ells el HYLIGHT, coordinat per IBEC. 

El projecte HYLIGHT

El projecte HYLIGHT desenvoluparà una tecnologia robusta i fàcil d’utilitzar per seleccionar, de manera no invasiva, els embrions que són competents per a la implantació i el desenvolupament, augmentant la taxa d’èxit i reduint l’anomenat “temps a l’embaràs”. 

Samuel Ojosnegros, IBEC 

HYLIGHT és la continuació natural del projecte HYSPLANT atorgat a la fase 1 d’ATTRACT i avançarà cap al desenvolupament d’un dispositiu optimitzat per al seu us en la clínica. La lògica del projecte consisteix a ajudar a resoldre un problema que afecta una de cada set parelles a Europa: problemes d’infertilitat. Recorren a tècniques de fertilització in vitro per superar aquestes dificultats i convertir-se en pares, un camí sovint dur i infructuós. 

La fecundació in vitro (FIV) és un procés complex i amb múltiple etapes en el qual els ous extrets dels ovaris de dona són fertilitzats amb esperma en un entorn de laboratori. L’ou fecundat, ara un embrió, es transfereix a l’úter femení per créixer i desenvolupar-se. Malgrat els avenços tècnics duts a terme en les últimes dècades, la taxa d’èxit, és a dir, el nombre inicial d’embrions transferits que condueixen a un naixement és relativament baixa (30%), i els cicles repetits de la FIV impliquen una angoixa emocional i física significativa per a dones i parelles, i un alt cost econòmic. 

Imatge d’un embrió control (dos imatges de l’esquerra) i un embrió metabòlicament estressat (dos imatges de la dreta). 

Aquest dispositiu de diagnòstic combina l’anàlisi hiperespectral amb la intel·ligència artificial, i permetrà classificar embrions basant-se en els seus perfils metabòlics, aprofitant l’autofluorescència natural de compostos cel·lulars clau, com el NADH o el FADH. L’avantatge d’aquest nou enfocament és que els embrions es classifiquen de manera no invasiva, minimitzant els danys. 

En el projecte HYSPLANT, els investigadors van desenvolupar un dispositiu de prova de concepte, en col·laboració amb la DEXEUS, una clínica pionera de la FIV a Barcelona. L’objectiu de HYLIGHT és ara provar en profunditat aquest prototip de recerca i transformar-lo en un prototip clínic. Per a això, el projecte actual uneix l’experiència de M-Squared, una empresa de tecnologia fotònica i quàntica, amb DEXEUS, que garantirà que aquest prototip compleixi amb totes les rutines i demandes de la clínica. L’IBEC, en el seu paper de coordinador, centralitzarà el desenvolupament del dispositiu de diagnòstic. 

La condició per a ser un projecte ATTRACT de fase 2 és culminar amb la creació d’una spin-off que aporti els avanços científics a la societat. En relació amb aquest punt, una anàlisi minuciosa del mercat mostra un interès del capital de risc en el projecte i secunda fermament la incorporació d’una spin-off per a la comercialització d’aquesta nova tecnologia. En concret, el projecte ja compta amb el suport de Scranton BV, un capital de risc que en el passat ja va invertir amb èxit en el grup Bioengineering in Reproductive Health.  


Més informació sobre ATTRACT aquí. 

Aquest projecte forma part d’ATTRACT i ha rebut finançament del Programa de Recerca i innovació de la Unió Europea del H2020 (GA 101004462)