DONATE

La impressió 3D i les seves aplicacions pràctiques en salut

Durant inauguració Ángel Lanuza, coordinador de la Plataforma Espanyola d’Innovació en Tecnologia Sanitària, va indicar que: “Aquesta tecnologia ofereix un futur prometedor, per tant, és molt important que els diversos agents de l’entorn sanitari seguim col·laborant junts per donar respostes als reptes que la societat proposa, traslladar la innovació al mercat i augmentar la competitivitat de les nostres empreses”.

Al primer debat, que va girar entorn de la Impressió 3D en la pràctica clínica, es va posar especial èmfasi a les tecnologies que ja estan implantades a dia d’avui, com la creació de biorèpliques per a l’estudi quirúrgic (BREQ) que va presentar el Jesús Corbacho de l’empresa Eureqa, i on va destacar la rellevància d’ocupar-se de tot el procés de fabricació a partir de les imatges de l’historial clínic del pacient, proporcionant al cirurgià un model per planificar la cirurgia i un model esterilitzat per al trasplantament. En aquest primer debat també van participar el Damjan Kolevski (Regemat3D), l’Albert Giralt (Avinent) i el Carlos Atienza (IBV), on també es va destacar la necessitat d’una normativa regulatòria que garantís la seguretat dels productes fabricats.

Durant la segona taula rodona es va abordar el tema de la medicina regenerativa i els avanços en bioimpresión 3D amb cèl·lules, la potencialitat de les quals en regeneració de teixits i òrgans encara està en vies de desenvolupament. La Dra. Elisabeth Engel (responsable del grup de Biomaterials per a teràpies regeneratives de l’IBEC) va explicar els reptes als quals s’enfronten, ja que el teixit, a causa de la seva complexitat, és molt difícil de mimetitzar, però la impressora 3D ofereix la possibilitat de crear estructures en 3D molt poroses amb biotintes que permeten fer arribar oxigen i nutrients que garanteixin la supervivència cel·lular. En la mateixa sessió, el Dr. Roberto Velez (Hospital Vall d’Hebron), el Dr. Pablo Gelber (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) i l’Esteve Trías (Banc de Sant i Teixits) van parlar de les necessitats en la pràctica de la seva professió que aquesta nova tecnologia pot cobrir.

En l’última sessió del matí, reptes i futur, protagonitzada per Xavier Canals (TecnoMed Enginyers), Tomàs Megía (Acció – HUB3D) i Ángel Lanuza (Fenin), els ponents van presentar i van debatre la regulació de l’ús de la impressió 3D en l’àmbit de la salut, així com els dilemes ètics que la mateixa presenta, i la necessitat de programes de formació. També es va tractar del model de desenvolupament tecnològic CPI (Compra Pública Innovadora), en què les administracions públiques participen del finançament de noves tecnologies amb finalitats mèdiques i de l’àmbit de la salut, i també sobre el Global 3D Printing Hub, que s’instal·larà a Catalunya.