La recerca al Laboratori de Nanobioenginyeria de l’IBEC a El Periódico

La recerca al Laboratori de Nanobioenginyeria de l’IBEC a El Periódico

El passat dilluns 14 de gener, el diari El Periódico de Catalunya, dins la secció de Societat i Ciència, destacava la actualitat i la rellevància de la recerca en cèl·lules mare per a aplicacions terapèutiques, i concretament la recerca que es porta a terme a l’IBEC, dins el grup de recerca de Micro/nanosistemes per aplicacions biomèdiques dirigit pel Prof. Josep Samitier.

Read more…

Entre d’altres aspectes, la notícia destaca l’especialització de les cèl·lules mare, diferenciant-se dels teixits d’acord amb el sustrat on aquests són col·locats. Aquesta recerca forma part del projecte europeu Cellprom que treballa amb cèl·lules mare adultes a fi d’aconseguir una generació de teixits amb possibles aplicacions terapèutiques i en el qual hi participa el Prof. Samitier amb el seu grup, juntament amb altres grups de l’IBEC i la Universitat de Barcelona.

El Periódico de Catalunya