DONATE

L’IBEC és nomenat Centre d’Excel·lència en el camp de la Salut en el nou informe de la CE

Les altres quatre organitzacions europees nomenades com a Centres d’Excel·lència en Salut són: el CEA / LET a Grenoble, el Trinity College a Dublin, el Kings College a Londres, i l’Erasmus University Medical Centre a Rotterdam, així com als seus equivalents als Estats Units: el Boston Medial Center, el John Hopkins a Baltimore, i el Texas Medical Center.

El “Estudi sobre posicionament de la UE: una anàlisi del posicionament internacional de la UE a partir dels avantatges comparatius revelats i el control de tecnologies clau”, ha estat elaborat per l’Institut Fraunhofer de Sistemes i Innovació a Karlsruhe, Alemanya, i IDEA Consult a Brussel·les, amb l’objectiu de proporcionar una avaluació del posicionament internacional de la UE pel que fa a la recerca i la innovació, en cadascuna de les àrees temàtiques finançades en l’Horitzó 2020, incloent la identificació de Centres d’Excel·lència en aquestes àrees.

L’informe, que va ser comissionat com a resposta als desafiaments que afronta la UE en el manteniment del seu posicionament internacional, en termes de comerç i influència, amb la intensa competència dels EUA i Xina, afirma que el seu diagnòstic de la posició competitiva d’Europa es basa en una revisió d’estudis impresos i més de 30 entrevistes a experts.