DONATE

L’IBEC i l’Hospital Clínic avancen en la bioimpressió 3D amb el finançament de CaixaImpulse

El projecte aprofitarà la bioimpressió 3D per crear mostres control que assegurin i millorin el diagnòstic del càncer. En general, el diagnòstic es realitza mitjançant histopatologia – l’examen microscòpic dels teixits – i després es quantifiquen els biomarcadors que es troben. No obstant això, les tècniques histològiques s’enfronten a cert grau de variabilitat que pot conduir a un error en el diagnòstic. Per aquesta raó, tals proves requereixen mostres control amb les quals comparar les mostres dels pacients per verificar el diagnòstic final.

Actualment, els hospitals utilitzen romanents de teixit humà que expressen els biomarcadors requerits com a mostres de control, però aquests són escassos i inhomogenis, i el seu ús planteja qüestions ètiques. El projecte del Mateu proposa 3DBIOcores com una nova font d’aquests controls essencials. Aprofitant la tecnologia de bioimpressió 3D, s’imprimiran i empraran estructures similars a teixits amb liníes cel·lulars que tinguin els biomarcadors del càncer més rellevants com a noves mostres control.

“3DBIOcores suposarà una veritable innovació, amb el potencial de tenir un enorme impacte en el diagnòstic de càncer basat en l’anàlisi histopatològic de biòpsies, millorant la precisió en el tractament del càncer i reduint els errors de diagnòstic”, diu el Mateu.