DONATE

L’IBEC participa al B·Debate

La ceguesa és un gran repte global en matèria de salut a causa de l’enorme repercussió que té sobre les persones que la pateixen i les seves famílies, i per les seves importants conseqüències socioeconòmiques. A més del gran impacte emocional que això implica per als pacients i les seves famílies, també suposa la incapacitat per prosseguir amb l’educació, per trobar una ocupació de qualitat, més riscos de patir caigudes i accidents, una limitació de l’autonomia i un impediment per a tenir una vida activa i de qualitat.

Al llarg dels pròxims anys, 1 de cada 4 persones de més de 50 anys patirà algun tipus de malaltia ocular degenerativa. Actualment a la UE hi ha 91 milions de persones amb més de 65 anys i es preveu que arribi als 127 milions l’any 2020. Al món es calcula que hi ha 285 milions de persones amb deficiències de visió, i 39 milions són cegues.

En aquestes jornades han participats investigadors bàsics i translacionals, líders i experts mundials en tots aquests camps, amb l’objectiu de posar en comú les oportunitats terapèutiques innovadores en cada sector i, sobretot, en l’exploració i el descobriment de possibles sinergies per generar nous projectes de recerca col·laborativa multidisciplinària en aquest àmbit.