DONATE

L’IBEC rep el premi FEI pel seu suport a la innovació

Des de la capacitat cientificotecnològica de l’IBEC volem contribuir a la innovació i desenvolupament de la medicina del segle XXI. El premi FEI ens confirma que caminem en la direcció correcta.
David Badia, Director Executiu de l’IBEC

El premi FEI reconeix la tasca de IBEC en l’àmbit de la innovació i la seva promoció en diverses línies, que també es van posar en relleu durant la cerimònia de lliurament:
– L’IBEC promou la creació d’empreses de base tecnològica que neixen de la investigació científica: Fins al moment IBEC ha impulsat la creació de tres empreses, la més longeva d’elles, Rob Surgical Systems, treballa per fer arribar molt aviat als quiròfans sistemes robòtics per a la seva aplicació en cirurgia mínimament invasiva.

– L’IBEC fomenta la col·laboració entre empresa i centre de recerca a través del desenvolupament de projectes i activitats conjuntes, com és el cas del “Laboratori obert d’innovació”: una iniciativa publicoprivada oberta a companyies i inversors interessats a llançar una nova unitat d’R+D amb un clar objectiu de mercat i que vulguin fer-ho col·laborativament, beneficiant-se del coneixement, instal·lacions, equipament i col·laboracions que ofereix IBEC.

– IBEC impulsa la creació d’aliances sòlides internacionals com per exemple, la comunitat de coneixement i innovació en Salut de l’Institut Europeu de Tecnologia (EIT). Aquesta comunitat compta amb un pressupost de 2.100 m € i aglutina més de 150 socis europeus entre universitats, centres de recerca i empreses que promouen la innovació en salut.

El FEI és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu posar en valor la R + D + I i la imprescindible cooperació entre les empreses, la universitat i els organismes públics i privats de suport a la innovació. L’associació pretén contribuir a l’impuls de la cultura innovadora en tots els àmbits relacionats amb la generació de coneixement per tal d’estimular la transferència de coneixement, l’emprenedoria i la cooperació.