DONATE

Neix una iniciativa per al desenvolupament de noves teràpies avançades a Catalunya

El projecte promourà la interacció entre centres de recerca, hospitals i empreses que condueixi a una transferència ràpida de noves medicines als pacients.

Les seves principals àrees d’interès són millorar les teràpies cel·lulars, l’enginyeria de teixits, la innovació en teràpia genètica per promoure la immunoteràpia i el desenvolupament de processos de producció automatitzats per facilitar les aplicacions clíniques. L’IBEC es farà càrrec de l’enginyeria de teixits, des de l’ús de cèl·lules mare provinents de medul·la òssia o greix fins a l’ús de cèl·lules pluripotents. En el context d’estudis traslacionals, ADVANCECAT contribuirà també generant aquestes línies cel·lulars per al seu ús en pacients amb danys neurològics o cardiovasculars.

Altres projectes que persegueixen els membres del consorci inclouran la reconstrucció artificial d’òrgans danyats mitjançant la de- i re- celularització de teixit humà i el desenvolupament de nous mètodes de producció emprant bastides artificials de matriu extracel·lular creades mitjançant tècniques d’impressió 3D. També es prestarà especial atenció al disseny de limfòcits amb receptors d’antígens quimèrics, una tècnica que consisteix a entrenar les cèl·lules del pacient perquè siguin capaces de reconèixer i destruir les cèl·lules cancerígenes mitjançant modificacions genètiques. Aquesta immunoteràpia està sent emprada per a la producció d’una vacuna cel·lular contra el virus de la SIDA, que ja està sent aplicada a pacients que participen a l’assaig clínic amb cèl·lules produïdes a Barcelona.

El consorci ADVANCECAT disposa d’un pressupost inicial de més de 2.8 milions d’euros, dels quals 969,352.28€ estan finançats per ACCIÓ, iniciativa de la Generalitat de Catalunya, a través de fons EFDR.