DONATE

Participació de l’IBEC al projecte Mater

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya ha participat al projecte Mater aportant projectes, és a dir, materials, així com participant en la redacció del llibre que l’acompanya, concretament al volum “Mater. Tesi”, un conjunt d’escrits a càrrec de reconeguts experts en cadascun dels sectors econòmics i grups de materials representats a Mater.
A més, el director del centre, Josep A. Planell, forma part del Grup d’Experts de Mater, els quals han posat a disposició el seu coneixement, valorant els projectes i analitzant els sectors econòmics i grups de materials en profunditat.

L’IBEC participa a Mater amb el projecte “Connexió dels materials a la vida a través de la nanotecnologia”

Aquest projecte tracta sobre materials artificials nanoestructurats com a suport actiu a cultius cel·lulars i enginyeria tisul·lar. Els materials utilitzats són polímers termoplàstics biocompatibles, la superfície dels quals pot ser modificada per crear nanorugositats controlades i s’hi poden afegir biomolècules actives.  Aquests materials són capaços de senyalitzar i estimular l’activitat de les cèl·lules existents en els teixits circundants i per tant, poden ser de gran utilitat pel desenvolupament de la medicina regenerativa (regeneració de teixits o òrgans danyats) i per millorar els sistemes de diagnòstic de malaties. Això permetrà en els propers anys grans avenços en el diagnòstic i tractament de les principals malalties a les quals s’enfronta la societat actual: malalties degeneratives, càncer,  o malalties cardiovasculars.

D’altra banda, el grup de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits de la Universitat Politècnica de Catalunya, grup associat a l’IBEC, ha participat amb el projecte “Implant dental biomimètic amb fosfat de calci”.

Aquest projecte tracta sobre la millora dels implants dentals tradicionals per reduir el temps d’espera del seu ús. Aquests implants presenten una superfície de fosfat de calci (amb propietats similars a l’os), la qual accelera la formació òsea i permet que l’implant es fixi més ràpidament, de manera que es pot tornar a mastegar normalment en molt poc temps.

 

 

http://fadweb.org/premsamater/