DONATE

Presentació pública de BioNanoMed Catalunya

BioNanoMed Catalunya uneix a 18 centres de recerca, hospitals i empreses per compartir experiència i recursos, facilitar nous desenvolupaments en la nanomedicina i guanyar visibilitat internacional pels avenços en nanotecnologia que estan sorgint a Catalunya. Junt amb Biocat, l’agència de la Bioregió catalana, l’IBEC ha estat impulsant l’iniciativa des de 2009. Entre els 37 grups de recerca implicats en l’aliança estan els grups de l’IBEC Interaccions Bio/Non bio per a la Medicina Regenerativa, Biomecànica Cel·lular, Nanobioenginyeria, i Nanosondes i Nanocommutadors.

La nova web de l’aliança, www.bionanomedcat.org, també es va presentar en la roda de premsa. El seu objectiu és esdevenir una pàgina de referència en la nanobiomedicina catalana, que inclogui informació qualitativa sobre les empreses i organitzacions actives en el camp, documents i notícies. “Els propers deu anys seran clau per transformar els resultats de la recerca bionanomèdica en sistemes de diagnosi i teràpies més efectius, noves eines per millorar el medi ambient o sistemes de producció industrial més eficients en el sector de la biotecnologia,” va dir el director associat de l’IBEC, Josep Samitier. “Es tracta tant d’un gran desafiament com d’una gran oportunitat que depèn en part de la nostra capacitat de coordinar estratègies i d’establir vincles de cooperació.”

Altres instituts de recerca que formen part de l’alianza inclouen el Centre d’Investigacions en Bioquímica y Biologia Molecular per a la Nanomedicina (CIBBIM-Nanomedicina), l’Hospital Clínic i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Els primers actes públics de la xarxa inclouran una presentació a l’EuroNanoForum a finals de maig a Budapest, i la participació al congrés BIO a Washington el juny.