DONATE

Primeres mentories clíniques pels doctorands de l’IBEC a hospitals de Barcelona

El Programa d’immersió clínica per a estudiants de doctorat és una iniciativa del Programa d’Emprenedoria de l’IBEC i el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB). El seu objectiu és connectar doctorands de l’IBEC amb especialistes clínics per tal de promoure la translació de resultats de la recerca a la pràctica clínica. 

El Programa d’Emprenedoria del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) i l’IBEC ha posat en marxa el Programa d’immersió clínica per a estudiants de doctorat, una iniciativa que té com a objectiu connectar doctorands de l’IBEC amb especialistes clínics per tal de promoure la translació de resultats de la recerca a la pràctica clínica. 

Els especialistes clínics faran de mentors dels estudiants al llarg del desenvolupament de la tesi doctoral i els donaran la seva visió mèdica sobre la rellevància del problema a resoldre, el millor enfocament translacional i d’altres usos potencials de la tecnologia a d’altres patologies inicialment no previstes. 

“Aquesta iniciativa encaixa en el que, idealment, hauria de ser la recerca en medicina”

Elena Élez

“Aquesta iniciativa encaixa en el que, idealment, hauria de ser la recerca en medicina”, apunta la doctora Elena Élez, metgessa oncòloga, investigadora del grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins de l’Hospital Vall d’Hebron, i una de les primeres mentores del programa: “Des de bon començament permet contestar preguntes rellevants per als nostres pacients d’una forma més eficient a la vegada que s’ofereix als estudiants de doctorat i als centres participants la possibilitat de construir ponts de col·laboració que portin a assolir aquesta fita”. 

Élez mentoritzarà la tesi doctoral de Meritxell Serra-Casablancas, estudiant del grup de recerca  en Nanobiodispositius Intel·ligents, liderat per l’investigador Samuel Sánchez Ordóñez. El projecte té com a objectiu millorar l’alliberament de fàrmacs quimioteràpics mitjançant nanomotors capaços de creuar el moc, el qual sovint és un impediment per a l’efectivitat de les teràpies. Serra-Casablancas explica que està “molt satisfeta amb el programa. Des del primer moment he tingut l’oportunitat d’interaccionar amb oncòlegs dels principals hospitals de Barcelona. Gràcies  a aquestes reunions, hem pogut identificar una necessitat mèdica no coberta on creiem que la nostra tecnologia podria suposar un avantatge competitiu”. 

“Poder ser mentor d’una investigadora postdoctoral de l’IBEC és una oportunitat per tal de donar-li un context clínic a un projecte de ciència bàsica, ajudant a la seva aplicabilitat assistencial en un futur”. 

Javier Aparicio

L’altra mentoria que s’ha tancat ha estat entre el doctor Javier Aparicio, cap de la Unitat d’Epilèpsia de l’Hospital Sant Joan de Déu, i Luisa Camerin, estudiant del grup de recerca en Nanosondes i Nanocommutadors, que lidera l’investigador Pau Gorostiza. El projecte a mentoritzar cerca el desenvolupa ment de compostos fotocommutables per modular l’activitat neuronal  amb la finalitat de tractar malalties com ara l’epilèpsia farmacorresistent. Sobre la recerca, Camerin espera “comentaris sobre els experiments bàsics amb models animals i com projectar-los per aconseguir teràpies futures que puguin ajudar les persones”. D’altra banda, Aparicio considera que “poder ser mentor d’una investigadora postdoctoral de l’IBEC és una oportunitat per tal de donar-li un context clínic a un projecte de ciència bàsica, ajudant a la seva aplicabilitat assistencial en un futur”. 

Altres línies de recerca per a les quals el programa busca mentors són el desenvolupament d’un model 3D microfluídic de la barrera hematoencefàlica o la creació d’un sistema de fotoestimulació molecular per a la restauració sensorial.  

Via Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB)