DONATE

RecerCaixa financia un projecte de fotofarmacologia

RecerCaixa és una iniciativa conjunta de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i de l’Obra Social la Caixa, i ha destinat 9 milions d’euros per al període 2010-2014 per finançar projectes de recerca seleccionats per la seva qualitat científica. Els primers vint, que varen ser triats d’entre 461 aspirants, es centren en les ciències de la salut, particularment en la sanitat pública, i en ciències socials relacionades amb l’educació i l’immigració.

El projecte d’en Pau entra en profunditat en el nou concepte farmacològic de medicaments controlats per llum, incloent com regular la seva efectivitat i la distribució espacial i temporal dels seus efectes fisiològics. S’espera que els resultats d’aquest estudi siguin rellevants per a la medicina personalitzada i el desenvolupament de tractaments individualitzats per als pacients.

Aquest és el segon projecte important en el que participa en Pau, qui, junt amb Fausto Sanz, dirigeix el grup de l’IBEC Nanosondes i Nanocommutadors. Al gener, al projecte de col·laboració Single Molecule Activation and Computing (FOCUS), del que és soci, se li va concedir finançament de la UE per la seva tasca en la construcció d’una nova generació de dispositius moleculars bioinspirats basats en noves eines fotòniques.

Per a saber més sobre RecerCaixa visiteu www.recercaixa.cat.

Avui s’ha publicat un article sobre aquest tema a La Vanguardia: http://edicionimpresa.lavanguardia.es/premium/epaper/20110222/54118430828.html