DONATE

Entrenant a la propera generació d’ experts en catàlisi bio-ortogonal per al tractament del càncer

El consorci està compost per diversos investigadors europeus de renom, tant acadèmics com industrials, en els camps necessaris per al desenvolupament de teràpies bio-ortogonals i combina el coneixement necessari, a partir de la síntesi de materials, l’activació de catàlisi, estudis in vitro de cèl·lules canceroses fins a estudis in vivo en animals per provar l’eficàcia dels sistemes desenvolupats.

Els 13 participants seleccionats per al programa rebran una formació pràctica sobre transferència de tecnologia per millorar la seva ocupabilitat i preparació per a llocs de treball en el sector privat i públic, a més de capacitació en comunicació científica, diversitat i inclusió, equilibri de gènere, emprenedoria i estratègies d’innovació, entre d’altres.

El desenvolupament de noves teràpies contra el càncer és un gran desafiament per a la investigació acadèmica i les indústries farmacèutiques. Si bé el progrés recent en els tractaments tradicionals, com la cirurgia i la quimioteràpia, ha millorat el resultat clínic dels pacients amb càncer, hi ha una gran necessitat d’enfocaments nous i efectius, així com d’una nova generació de científics joves capacitats per enfrontar aquests reptes des d’una perspectiva multidisciplinària.

El consorci THERACAT establirá un programa de formació internacional centrat en el desenvolupament d’enfocaments basats en catàlisi per a la cura del càncer, basant-se en el subministrament de nano i micro-partícules que porten una unitat catalítica al lloc del tumor i l’administració subsegüent de pro-fàrmacs no actius al pacient. Els pro-fàrmacs no són tòxics i, per tant, generen efectes secundaris limitats. Només en el lloc del tumor, les partícules catalítiques converteixen els pro-fàrmacs en compostos anti-cancerígens actius que generen un efecte fort i local, ja que les espècies catalítiques úniques poden alliberar una gran quantitat de medicaments. “Aquest enfocament presenta grans avantatges respecte al paradigma clàssic d’alliberament de fàrmacs, entre elles, efectes secundaris limitats i l’eficàcia prolongada »afirma l’investigador principal del grup “Nanoscopia per nanomedicina” de l’IBEC, Dr. Lorenzo Albertazzi, encarregat de coordinar el projecte de 3.4 milions d’euros. “L’objectiu final de la xarxa THERACAT és consolidar Europa com a líder mundial en els nous enfocaments basats en catàlisi per al tractament del càncer».

THERACAT és un dels 149 projectes seleccionats entre les 1718 sol·licituds rebudes a la convocatòria actual, i un dels pocs coordinats a Espanya.

La reunió inaugural de la xarxa se celebrarà a l’IBEC el 31 de maig de 2018.

Pàgina web del projecte: https://theracat.eu/