DONATE

Un altre èxit per l’IBEC al CaixaImpulse

El projecte del Pere aborda el tema que els actuals tractaments contra el càncer fallen sovint a llarg termini, reduint l’esperança de vida dels pacients. Per solucionar aquest problema, es necessiten nous tractaments que operin a través de mecanismes alternatius i que puguin ser emprats conjunta o independentment dels tractaments actuals.

El seu projecte farà servir com a diana un nou aspecte del càncer: la rigidesa dels tumors. Tal com succeeix amb els nòduls mamaris que caracteritzen el càncer de mama, s’ha observat que els tumors sòlids formats en diferents òrgans es caracteritzen per la seva alta rigidesa respecte el teixit sa, i aquest enduriment per se promou la progressió tumoral.

‘Hem identificat una família de fàrmacs que inhibeixen la resposta cel·lular a l’augment de la rigidesa, i que potencialment podrien inhibir el creixement tumoral’ explica. ‘El nostre projecte desenvoluparà aquests fàrmacs i avaluarà la seva eficàcia. Si resulten eficaços, els fàrmacs desenvolupats tindran potencial terapèutic en el tractament d’una àmplia gamma de tumors sòlids, inclosos els de mama, pròstata, pàncrees, pulmó i cerebral’.

El projecte de la Mónica, ISCHEMSURG, persegueix combatre la isquèmia associada a la cirurgia regenerativa. Encara que en cirurgia reconstructiva és habitual trasplantar els pacients amb el seu propi teixit, en moltes ocasions existeix el risc que el trasplantament fracassi a causa d’una revascularizació incorrecta, que pot causar una disminució del reg sanguini – isquèmia – i necrosi tissular. El procediment estàndard per al seguiment d’aquests trasplantaments consisteix en l’observació clínica, que resulta ineficaç en la detecció de problemes quan els teixits trasplantats són interns.

ISCHEMSURG desenvoluparà un sensor electroquímic miniaturitzat per al control no invasiu en temps real de la isquèmia tissular en el post-operatori. Aquesta tecnologia aportarà una solució efectiva i assequible a aquesta necessitat encara no resolta.

‘A dia d’avui no s’ha comercialitzat cap tecnologia semblant, a causa de la seva complexitat o al seu cost de producció’ diu la Mònica. ‘ISCHEMSURG facilitarà el seguiment als pacients i professionals sanitaris i ajudarà a reduir la morbiditat mitjançant la detecció precoç de la disminució de reg sanguini, evitant l’aparició de complicacions mèdiques severes i reduint la despesa hospitalària derivada de segones intervencions’.

Els projectes de l’IBEC són dos dels 20 guanyadors entre les 73 propostes presentades per diversos centres de recerca, hospitals i universitats de Catalunya.