DONATE

Un nou grup de recerca impulsa la neuroenginyeria a l’IBEC

L’arribada d’SPECS a l’IBEC imprimeix un nou impuls a la neuroenginyeria en l’institut i representa una sòlida trobada entre els camps nano, bio i ICT (de l’anglès information and communications technology) que promet produir resultats quantitatius a totes les escales d’interès per a la vida.

Les activitats d’SPECS s’organitzen entorn de tres dimensions complementàries: la teoria de la ment i el cervell; els artefactes biomimètrics; i la reparació cerebral i les noves tecnologies per a millorar la qualitat de vida. Per estudiar aquestes dimensions, SPECS realitza recerques en àrees com la neurociència computacional, la intel·ligència artificial, la neuroinformàtica, la robòtica i els sistemes híbrids, la neuro-rehabilitació i la tecnologia d’interacció psicofisiològica, la realitat virtual i els sistemes de tutoria intel·ligents.

Alguns exemples del grup inclouen:

• La teoria del control adaptatiu distribuït de la ment i el cervell;

• El projecte CDAC sobre el paper de la consciència en el comportament adaptatiu: un enfocament combinat empíric, computacional i robòtic, finançat per una ERC Advanced Grant;

WYSIWYD (de l’anglès What You Say Is What You Did), que té com a objectiu permetre als robots comprendre les seves pròpies accions i les dels éssers humans, i interpretar-les i comunicar-les a través d’un canal de comunicació lingüístic;

Brainx3.com, que proporciona accés i control sense precedents a models cerebrals complets així com el processament de dades cerebrals incloent les de pacients amb implants intracraneals;

• El cerebel de silici, el primer sistema neuroprotèsic bidireccional del món;

• El projecte Rehabilitation Gaming System (RGS) brain repair, una tecnologia per a la recuperació després de patir lesions cerebrals, i que actualment s’utilitza en 5 països i 20 centres que inclouen hospitals de referència a Catalunya com Vall d’Hebron, L’Esperança i Parc Taulí;

Sistemes de tutoria intel·ligents que utilitzen la geo-localització i la realitat virtual i augmentada per visualitzar camps de concentració nazis en les seves localitzacions, ajudant a conservar, desenvolupar i preservar la memòria del patrimoni cultural d’Europa.

Igual que l’IBEC, SPECS amalgama a experts de diverses disciplines: des de físics, psicòlegs o biòlegs fins a enginyers i informàtics. Aquest acostament multidisciplinari que tots dos comparteixen potenciarà la seva ja forta trajectòria en la cooperació científica, particularment en sistemes biomimètics i neurotecnologia. SPECS treballarà en estreta col·laboració amb els grups de l’IBEC en diversos projectes com ho ha fet en el passat amb el grup de Santiago Marco Signal Processing for Sensing Systems en el marc del projecte NeuroChem (Biologically Inspired Computation for Chemical Sensing), finançat per la UE fa uns anys. També contribuirà en gran manera als esforços cap a la recerca clínica i traslacional de l’IBEC amb la seva forta col·laboració amb hospitals com Parc Taulí, L’Esperança, Vall d’Hebron i Hospital del Mar per treballar en la rehabilitació i recuperació després d’un accident cerebrovascular, l’epilèpsia i altres malalties cerebrals. A més, enfortirà les capacitats bioinformàtiques i neuroinformàtiques de l’IBEC. SPECS també forma part del programa de màster multidisciplinari Cognitive Systems and Interactive Media, impartit en la UPF (10 edicions).

SPECS també dedica molts esforços a les activitats educatives i de divulgació, amb una èmfasi especial en la “performativitat científica”, un concepte desenvolupat per la investigadora Anna Mura, que s’ha especialitzat en la creativitat en sistemes artificials i biològics. Ella és responsable del programa educatiu i de difusió d’SPECS, que inclou la Barcelona Cognition and Brain Technology summer school (10 edicions); “Living Machines”, la Conferència Internacional sobre Sistemes Biomimètics i Biohíbrids (6 edicions); i cursos de neurorobòtica i TIC per a l’educació primària i secundària validats a diverses escoles de Barcelona. Al costat del director tècnic d’SPECS Pedro Omedas, Anna és responsable del contingut narratiu, la dramatúrgia i l’escenografia de la màquina d’inducció eXperience, una sala d’immersió equipada amb sensors i actuadors que ha estat construïda per realitzar experiments en realitat mixta i que ha produït un gran nombre d’espectacles públics i exposicions. Entre els més ambiciosos es troba el “Ada: Intelligent space”, projecte creat per a l’exposició nacional suïssa Expo.02, que va ser visitada per 560.000 persones, i el projecte Multimodal Brain Orchestra, que es va estrenar en la cerimònia de clausura de la conferència EC Future and Emerging Technologies celebrada a Praga en 2009 amb la primera orquestra de cambra BCI del món. Anna treballarà en estreta col·laboració amb el propi programa de divulgació del IBEC per desenvolupar noves activitats per a les moltes xerrades públiques, gires, fires i altres esdeveniments en què l’institut participa o organitza cada any.

Poc després de l’arribada del Paul al IBEC, el grup SPECS durà a terme la seva habitual escola d’estiu Barcelona Cognition, Brain and Technology (BGBT) en la UPF. Co-organitzada amb IBEC, l’escola d’estiu rebrà a Edvard Moser, Premi Nobel de Fisiologia o Medicina en 2014, qui també contribuirà amb una conferència pública en un esdeveniment especial per presentar les noves línies de l’àrea de neuroenginyeria del IBEC el 4 de setembre.

Acompanyant a aquesta incorporació a l’IBEC, que consolidarà i potenciarà la seva recerca relacionada amb les TIC, l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya obrirà una segona seu al Campus Besòs de la UPC en l’Av. Diagonal cap al final d’aquest any. SPECS i altres grups de recerca centrats en les TIC se situaran en aquest nou campus que oferirà l’espai i l’equip necessaris per desenvolupar aquest pilar de l’IBEC i per millorar el seu impacte en la societat.