DONATE

Una col·laboració entre la indústria i la recerca impulsa la teràpia ocular

Més de deu milions de pacients pateixen ceguesa bilateral deguda a patologies que causen l’opacitat de la còrnea. Els investigadors han estat treballant en la reconstrucció de la superfície ocular fent servir cèl·lules mare provinents del moll de l’os, cultivades en una matriu que reprodueix el teixit de l’ull i que després s’implanten al pacient.

El paper de l’IBEC en la recerca ha estat el de desenvolupar biomaterials funcionalitzats que sostenen i estimulen el creixement de les cèl·lules mare per a permetre la re-epitelització de la còrnea malmesa. Aquestes bastides es poden suturar a l’ull del pacient i oferiran un suport temporal per a situar les cèl·lules mare a la superfície ocular per tal de regenerar-la.

Després de sis mesos de treball, encapçalat per l’institut IOBA de l’Universitat de Valladolid, està previst que durant el període de quatre anys del nou acord s’avaluarà la robustesa de les proves, que fins ara han mostrat resultats prometedors, amb la intenció d’aconseguir-ne la introducció a la pràctica mèdica.

 

 

>> IBEC als mitjans: aquesta informació va aparèixer a les webs de notícies d’EuropaPress i NCYT (Noticias de la Ciencia y la Tecnología) la setmana passada:

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-ferrer-desarrollara-terapia-buenos-resultados-busca-regenerar-superficie-ocular-celulas-madre-20121030144020.html
http://noticiasdelaciencia.com/not/5507/un_tratamiento_basado_en_celulas_madre_permitira_paliar_patologias_de_origen_corneal/