DONATE

Doble dosi d’èxit del European Research Council per a un investigador de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya

El projecte “Control de tensió: Regulació a multiescala de la tensió epitelial” d’en Xavier Trepat, investigador del l’IBEC, rebrà 1,98 milions d’Euros al llarg de cinc anys gràcies al premi Consolidator Grant (destinat a investigadors amb talent i potencial acreditat) i que es va convocar per primera vegada el 2013. Aquest premi constitueix un tercer braç de finançament bàsic d’aquest organisme i que es suma als altres dos, el Starting Grant i el Advanced Grant (ajudes a joves investigadors amb carrera científica prometedora i a projectes pioners d’alt risc, respectivament). Les subvencions del ERC es consideren el guardó a la recerca més prestigiós d’Europa.

L’objectiu del projecte de Xavier Trepat és proporcionar mesures i models a multiescala de la regulació de la tensió mecànica en monocapes cel•lulars epitelials. L’objectiu final és aprofundir el nostre coneixement de la interacció entre estímuls químics i físics durant el creixement i la remodelació dels teixits vius. “Entre aquests estímuls, la tensió mecànica emergeix com un regulador central del destí i de la funció cel•lular”, diu en Xavier trepat, qui també és professor i investigador de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). “Estudiarem dos mecanismes concurrents a microescala per regular la tensió mecànica – fluïdització vs. reforç i divisió cel•lular vs. apoptosi – i analitzarem com els processos i les interaccions locals donen lloc a patrons globals de tensió.”

Per a això, els investigadors han desenvolupat un muntatge experimental per mesurar i pertorbar la tensió de les monocapes a diferents escales de longitud. Utilitzen tècniques com per exemple la microscòpia d’estrès en monocapa, que van desenvolupar i patentar el 2011 en col•laboració amb investigadors de Harvard. El grup de Trepat espera que aquest muntatge desvetlli el repertori complert de mecanismes que utilitzen els teixits epitelials per a regular la tensió i la dinàmica i, d’aquesta manera, aclarir els processos subjacents del creixement tissular en regeneració i càncer.

El grup d’en Xavier Trepat rebrà també 149 mil Euros del ERC per al seu projecte “Gels de poliacrilamida amb micro-gradients per a l’anàlisi d’electroforesi d’alt rendiment (MICROGRADIENTPAGE)” sota l’estratègia de finançament complementari del 2013 Proof of Concept. Aquest projecte proposa un mètode millorat per a la preparació de gels d’electroforesi en miniatura, que són àmpliament emprats en la recerca en ciències de la vida. Aquesta nova tecnologia, si es converteix en una eina comú per a la quantificació de proteïnes amb alt rendiment, pot generar ingressos considerables en el mercat de la recerca farmacèutica, clínica o de recerca bàsica així com en la medicina personalitzada.

“Aquest projecte és el resultat de l’esforç d’equip de dos membres del meu propi grup, d’en Raimon Sunyer i en Xavier Serra, així com dels serveis de suport de l’IBEC”, diu en Xavier Trepat, qui a més d’aquestes dues subvencions ja contava amb un Starting Grant del ERC, el que fa d’ell un dels pocs i més joves investigadors a Europa en rebre tres ajudes consecutives d’aquest prestigiós organisme independent de finançament.